Merellisen matkailun osaamista matkailualaa opiskeleville ja elinkeinossa työskenteleville - SeAMK Projektit

Merellisen matkailun osaamista matkailualaa opiskeleville ja elinkeinossa työskenteleville

Blogi:

Matkailuala on viimeisten vuosien aikana kokenut suuria myllerryksiä. Matkailuyritykset ovat joutuneet kohtaamaan koronapandemian ja Ukrainan kriisin ja sopeutumaan niiden aiheuttamiin muutoksiin. Jo ennen näitä globaaleja kriisejä ilmastonmuutoksen ja matkailun välinen yhteys puhutti matkailualaa. Kaikkien näiden muutosten keskellä kestävät arvot ja vastuulliset valinnat sekä ympäristötietoisuus ovat nousseet matkailun kehittämisen avainsanoiksi. Vastuullisuuteen linkittyy vahvasti myös paikallisten ja paikallisuuden huomiointi sekä sesonkiluontoisuuden vähentäminen. Matkakohteen valinnassa vastuullisuudella on aiempaa suurempi merkitys myös matkailijalle. Lisääntynyt tiedostavien asiakkaiden määrä tuo matkailuyrityksille kasvun mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös edellyttää asiakastarpeiden tunnistamista ja liiketoimintaosaamista.

Rannikko- ja saaristomatkailun erityispiirteet osana koulutusta

Matkailuyrittäjien tulee ymmärtää luonto- ja kulttuuriympäristön arvo ja rakentaa liiketoimintansa siten, että ne säilyvät myös tuleville sukupolville. Rannikkoalueilla toimivien yrittäjien on huomioitava vesistöjen omaleimaisuus ja niiden tarjoamat resurssit, jotta he osaisivat tuotteistaa aitoja ja moniaistisia kokemuksia. Saaristomaisema, vesistöjen eläinlajit, kansallispuistot, vedenalainen luonto sekä laivanrakennukseen, merenkulkuun ja kalastukseen liittyvä historia toimivat lähtökohtana tuotteistamiselle. Myös veden ja luontoympäristön hyvinvointivaikutusten ympärille rakennettavien vesistöaktiviteettien kehittäminen on keskeistä.

Kansainvälisessä Skills4CMT -hankkeessa rakennetaan yhteistyössä kuuden kokerkeakoulun kanssa yhteistä eurooppalaista opetussuunnitelmaa tunnistettujen elinkeinon osaamistarpeiden pohjalta. 20 opintopisteen laajuinen opetussuunnitelma koostuu viidestä opintojaksosta, jotka tarjoavat ajankohtaisen tiedon ja osaamisen, joita tarvitaan alan haasteisiin vastaamiseksi ja merellisen toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. SeAMK on mukana opetussuunnitelman laatimisessa ja vastaa Coastal and Maritime Tourism Sustainability Management -opintojakson toteuttamisesta.

Opintojaksot pilotoidaan 1.9.2022-31.3.2023 välisenä aikana. Kaikki eurooppalaiset matkailualan opiskelijat ja elinkeinossa työskentelevät ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan opintojaksoille, jotka toteutetaan verkko-opetuksena. Tutustu opetussuunnitelmaan ja ilmoittaudu mukaan täällä: https://www.skills4cmt.eu/forlearners/

Lisätietoja Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi, p. 040 830 0400.

Tämä blogikirjoitus on osa Erasmus+ -rahoitteista Skills4CMT – Sector-Specific Skills Development in Coastal and Maritime Tourism -hanketta.