Miksi joustavia ratkaisuja tarvitaan? - SeAMK Projektit

Miksi joustavia ratkaisuja tarvitaan?

Blogi:

Joustavan työn hyödyntämismallit -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Joustavan työn ratkaisuja ovat esimerkiksi hybridityö, etätyö, paikkariippumaton työ, osa-aikatyö, monipaikkainen työ, työaikajoustot sekä ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen. Ne tarjoavat helpotusta työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Lähi- ja etätyön yhdistävä hybridityö on varmasti yleisimpiä ratkaisuja työpaikoilla. Henkilöstö ja työnhakijat arvostavat työelämäjoustoja todella korkealle. Mitä nuoremmista työntekijöistä on kyse, sitä enemmän he odottavat joustoja ja valtuuksia oman työn suunnitteluun.

Osaajapula on sekä kansallinen että alueellinen haaste Suomessa. Isot kaupungit ovat usein kuitenkin maakuntia vahvemmassa asemassa osaajien saamisessa alueilleen – monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä työpaikat lisäävät isojen kaupunkien vetovoimaa ja pitovoimaa.

Etelä-Pohjanmaalla osaajapula koskettaa vahvasti koko maakuntaa, mutta haaste on vielä isompi maakunnan reuna-alueilla. Osaajapula on monen asian summa: Etelä-Pohjanmaalla väestökehitys on negatiivinen – ihmisiä syntyy vähemmän kuin kuolee. Lisäksi nuoret hakeutuvat usein jatko-opintoihin muualle, eivätkä välttämättä palaa takaisin – ainakaan heti. Pysyäkseen elinvoimaisena Etelä-Pohjanmaan pitäisi olla houkutteleva sekä muualta muuttaville että eteläpohjalaisille paluumuuttajille. Tarvitaan koko alueen elinvoimaisuuden ylläpitoa ja kehittämistä, ja yritykset ovat yksi tärkeä lenkki elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. Alueiden, paikkakuntien ja yritysten pitää osata tehdä mielikuvamarkkinointia houkuttelevasti, näkyvästi ja saavutettavasti.

Miksi joustavia ratkaisuja tarvitaan?

  • voidaan tarjota työpaikkoja paljon laajemmalle alueelle (etätyö, monipaikkainen työ, paikkariippumaton työ)
  • tarjotaan joustoa työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi
  • uudistutaan yrityksenä nykypäivään
  • ollaan houkutteleva työnantaja
  • otetaan joustavat ratkaisut huomioon myös ikäjohtamisessa
  • huomioidaan joustot yllättävissä erityistilanteissa
  • varmistetaan joustavilla ratkaisuilla, ettei osaava työvoima valu maakunnan ulkopuolelle