Vastuullisuus ravintolatoiminnassa - SeAMK Projektit

Vastuullisuus ravintolatoiminnassa

Blogi:

Vastuullinen yritys pyrkii toimimaan mahdollisimman kestävällä tavalla. Yrityksen vastuullisuutta voidaan tarkastella niin ekologisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Ekologinen vastuullisuus merkitsee muun muassa sitä, että yrityksessä otetaan huomioon ilmastonmuutos, hiilijalanjälki ja kiertotalous. Kaikki nämä teemat ovat tärkeitä myös ravintolatoiminnassa, ja näiden asioiden huomioiminen auttaa ravintolaa olemaan myös taloudellisesti kestävämpi. Kuluttajia kiinnostaa yhä enenevissä määrin se, miten ravintolat pyrkivät omalta osaltaan vähentämään päästöjä ja edesauttamaan kestävää kehitystä. Tätä kautta vastuullinen toiminta on olennainen osa sitä mielikuvaa, joka ravintolasta ulospäin välittyy.

Mitä vastuullinen toiminta ravintolassa on?

Ravintoloissa ekologisesti vastuullinen toiminta liittyy isolta osin resurssien käyttöön. Ravintolat eivät voi vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen tai hintaan, joten niiden tulisi toimia mahdollisimman resurssitehokkaasti ja hyödyntää hankitut raaka-aineet mahdollisimman huolellisesti. Kiertotalous on tässä olennainen osa. Ravintolassa kiertotaloutta voidaan toteuttaa kompostoimalla biojäte, lyhentämällä kuljetusketjuja ja vähentämällä ruokahävikkiä. Hävikkiruokaa voidaan hyödyntää esimerkiksi myymällä sitä ResQ-sovelluksen avulla. Hävikin torjumisessa auttaa myös hävikin määrän seuranta ja hävikin synnyn syiden selvittäminen. Vähän jalostettujen tuotteiden suosiminen auttaa hävikin hallinnassa, minkä lisäksi se vähentää ympäristövaikutuksia, sekä energian ja veden kulutusta.

Laadukas omavalvontasuunnitelma auttaa ylläpitämään vastuullista toimintaa ravintolassa. Aina ravintolan toiminnan muuttuessa omavalvontasuunnitelma tulee päivittää ja on tärkeää, että koko henkilökunta tietää, miten omavalvontasuunnitelman mukaisesti tulisi toimia. Huolella tehty omavalvontasuunnitelma helpottaa myös uusien työntekijöiden perehdytystä. Omavalvontasuunnitelmasta löytää helposti toimintamenetelmät erilaisiin ongelmatilanteisiin ja toiminnan turvallisuus saadaan helposti taattua. Omavalvontasuunnitelma onkin osa myös yrityksen sosiaalista vastuullisuutta.

Vastuullisuudesta viestiminen

Vastuullisuudesta voi ja kannattaa viestiä asiakkaille. Oman ravintolan toiminnasta viestiminen saattaa kuitenkin alkuun tuntua vieraalta. Moni ravintola toimiikin jo monelta osin esimerkiksi ympäristöystävällisesti, mutta arjen vastuulliset teot saattavat jäädä yrittäjältä itseltäänkin noteeraamatta ja siitä syystä myös niistä kuluttajalle viestiminen jää vähäiseksi. Vastuullisuustekoihin kannattaa panostaa ja myös kertoa niistä avoimesti. Jos ravintolasi esimerkiksi suosii suomalaisia ja lähellä tuotettuja tuotteita, kannattaa siitä mainita selkeästi yrityksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Panostuksesta vastuullisuuteen voi kertoa kuluttajille myös esimerkiksi erilaisten sertifikaattien avulla; kuten Joutsenmerkillä, mikä on yksi tunnistettavimmista merkeistä Suomessa.

Jos haluat lukea aiheesta lisää, niin tässä sinulle muutama linkki:

https://kehittyvaelintarvike.fi/wp-content/uploads/b6c889373aa7df7c.pdf

https://www.tuni.fi/unit-magazine/artikkelit/vastuullisuus-ei-ole-vain-lahiruokaa-ja-aurinkopaneeleita-myos-verot-pitaa-maksaa

https://www.mara.fi/media/toimiala/toimiala/matkailu-ja-ravintola-alan-hiilitiekartta-loppuraportti-29.4.2020.pdf

Vilma Mäkilä
projektityöntekijä

Blogi on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit.

#osallistujalähtöinen #moniammatillinen #koulutuspolku #OSMO