Yrityskohtaiset tulostyöpajat aloitettu - SeAMK Projektit

Yrityskohtaiset tulostyöpajat aloitettu

Blogi:

TATTI-hanke aloitti yrityskohtaiset tulostyöpajat.

Joulukuussa 2021 saimme ensimmäisen mittauskohteemme tulokset analysoitua. Kävimme Piristeel Oy:n tiloissa kertomassa tuloksia ja analyysejä viideltä eri työpisteeltä otetuista mittauksista. Paikalla olivat yrityksen työnjohto, mitattavina olleet työntekijät ja yrityksen työterveyshuollon edustajat. Tilaisuudessa keskusteltiin yhdessä mahdollisista vaihtoehdoista keventää työtä silloin, kun työsuoritus osoittautuu selvästi kuormittavaksi.

Hankkeen asiantuntijalehtorit Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala sekä tekniikan tki-asiantuntijainsinööri Aleksi Frimodig ovat luoneet analyysi- ja tulostyökalun mittausdatan hyödyntämiseen, työsuoritusten kuormittavuuden arviointiin ja toimenpidesuositusten tekemiseen. Analyysissä olivat pohjana työn ergonomiaa arvioitaessa yleisesti käytettävät kuormitusanalyysit OWAS ja RULA, joilla saadaan arvioitua mittausdatan perusteella selkään, käsiin, jalkoihin ja niskaan kohdistuvaa kuormitusta työsuoritusten aikana.

Esityksen aikana käytiin hyvää ja runsasta keskustelua eri työpisteiden kuormittavuudesta ja mahdollisista keinoista kuormituksen vähentämiseen. Kuormituksen vähentäminen tai työtapojen muuttaminen eivät ole yksinkertaisia juttuja. Joskus työpisteeseen ei vain pystytä tekemään tiettyjä muutoksia ja joskus ihmismieli on tottunut tekemään asiat tietyllä tavalla ja ajattelun ja käytänteen muuttaminen vaativat pidempää prosessia ja hyötynäkökulmien oivalluksia, ennen kuin muutosta voidaan edes harkita.

Kaiken kaikkiaan tästä ensimmäisestä yrityskohtaisesta tulostyöpajasta jäi hyvä mieli ja ilmapiiri oli rakentava. Ehkä lähestyvä joulu toi myös oman tunnelmansa tilaisuuteen.

Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala esittelevät mittausten tuloksia Piristeelin henkilöstölle.