OSMO-hanke: Johtaminen ja esihenkilötyö 3/4: Talouden suunnittelu ja seuranta johtamisen välineenä - SeAMK Projektit

OSMO-hanke: Johtaminen ja esihenkilötyö 3/4: Talouden suunnittelu ja seuranta johtamisen välineenä

Johtaminen ja esihenkilötyö

OSMO-hankkeen koulutus sisältää neljä Teams-luentoa, kaksi keväällä ja kaksi alkusyksystä toteutettuna. Koulutus soveltuu majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-aloilla työnantajana tai esihenkilönä toimiville, tai tähän rooliin tähtääville, jotka haluavat kehittää omia taitojaan johtamisessa ja esihenkilötyössä. Kouluttajana toimii Minna Sainio Sedusta.

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat sekä mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Koulutuksen keskeinen sisältö ja aikataulut:

  • Itsensä johtaminen ja esihenkilötyö, 20.4. klo 13–16, Teams-tapaaminen
  • Toimivan työyhteisön peruspilarit, 4.5. klo 13–16, Teams-tapaaminen
  • Talouden suunnittelu ja seuranta johtamisen välineenä, 7.9. klo 13–16, Teams-tapaaminen
  • Muutosten ja riskienhallinta osana johtamista, 21.9. klo 13–16, Teams-tapaaminen

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja: Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO – SeAMK Projektit

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.7