Työpaja: Tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta ja tuotteen suunnittelu siltä vaadittujen toiminnallisuuksien kautta - SeAMK Projektit

Työpaja: Tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta ja tuotteen suunnittelu siltä vaadittujen toiminnallisuuksien kautta

#

Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä

Työpaja: Tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta ja tuotteen suunnittelu siltä vaadittujen toiminnallisuuksien kautta

15.12.2022  klo 10.00 – 12.00

Osallistuminen etänä: Etänä työpajaan ilmoittautuneille toimitetaan Microsoft Teams- linkki.

Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden PK-yritykset

Kasvua Tuotekehityksellä -hankkeen työpajoissa keskitytään Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden PK-yritysten tuotekehityshaasteisiin.

Työpajassa käsitellään tyypillisen tuotekehitysprojektin kustannusten jakautumista projektin aikajaksolle ja näiden kustannusten hallintaa esimerkkiprojektin kautta. Työpajassa myös käsitellään tuotteen suunnittelua sen toiminallisuuksien kautta, eli mitkä ovat ne funktiot, joita varten tuote kehitetään.

Työpaja toteutetaan osana Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa “Kasvua Tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä” -hanketta. Työpaja on osallistujille maksuton.

Tervetuloa mukaan työpajaan! 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu – Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä