Yrityksen ympäristöasioiden johtamisen koulutussarja - SeAMK Projektit

Yrityksen ympäristöasioiden johtamisen koulutussarja

#

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

Ympäristöasioiden johtaminen pk-yrityksissä

– Maksuton koulutussarja SeAMKilla, kevät 2023

 

 • E-P:n työelämälle, työtä etsiville, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille
 • Etänä
 • Maksuton
 • Saat osallistumisesta diplomin todistuksena siitä, että olet kehittänyt osaamistasi ympäristöasioiden johtamisen osalta.
 • Lähtökohtana erityisesti pk-yritysten mahdollisuudet, tarpeet ja resurssit.

 

Keskeiset osa-alueet:

 • Yrityksen kestävän liiketoiminnan perusta
 • Tavoitteista tekoihin: Ympäristöjohtamisen rooli, tavoitteet ja työkalut pk-yrityksessä
 • Ympäristöasioiden johtaminen pk-yrityksen arkeen ja arvoketjuihin
 • Viestintä, raportointi ja vuorovaikutus kestävän liiketoiminnan ytimessä: Yritys osana arvoverkostoja ja ekosysteemejä

 

ILMOITTAUDU KOULUTUSSARJAAN  TÄSTÄ ->

Ilmoittautumalla kerran, saat kalenterimerkinnät kaikkiin tilaisuuksiin automaattisesti sähköpostiisi. Ilmoittautuminen ei velvoita mihinkään. Aikataulu tarkentuu koulutuksen edetessä.  Pääosin koulutukset ajoittuvat tiistai ja/tai torstai aamupäiviin.

Koulutussarja on suunniteltu etälivetilaisuuksiksi, joten tallenteita tilaisuuksista ei tule. Koulutustilaisuuksiin osallistuville on kuitenkin tarjolla  esitysmaterieelit koulutussarjan ajan Moodlessa. Koulutussarja on suunniteltu kokonaisuudeksi, joten suosittelemme osallistumaan mahdollisimman moneen ja tutustumaan materiaaleihin järjestyksessä, mutta sinä päätät. Läpikäymällä kaikki osiot, on mahdollista tehdä vapaaehtoinen lopputesti.

 

KOULUTUSSARJAN TULEVAT ETÄTILAISUUDET

 

9.5.2023 8.30-11.00 Vastuullisuusraportointi ja viestintä

 • Kouluttajina Saara Harju ja Karoliina Beckman yrityksestä Think Further
  • Yritysvastuuraportointi kiristyy – mitä tämä tarkoittaa pk-yritykselle? Karoliina Beckman / Think Further
  • Mitä, miten ja miksi viestiä vastuullisuudesta? Saara Harju / Think Further
 • CASE Kyrö Distillery Company

 

MENNEET KOULUTUSSARJAN TILAISUUDET

14.2.2023 8.30-11.30 Johdatus yrityksen ympäristöjohtamiseen: Liiketoimintaa ei tehdä tyhjiössä

21.2.2023 8.30-11.00 Liiketoimintaa muuttuvassa maailmassa: Tunnistettu riski on mahdollisuus

23.2.2023 8.30-11.00 Pk-yrityksen ympäristöjohtaminen ja Ekokompassi

 • Aiheena ympäristövastuu ja sen johtaminen
 • Ekokompassista kertomassa Anu Elo.
 • Käytännön kokemuksia: CASE Krookan Plassi / yrittäjä Jenni Nurmi

7.3.2023 8.30-11.30 Pk-yrityksen ympäristöjohtaminen ja ISO 14001

 • DNV logo.Ympäristöjärjestelmät ympäristöjohtamisen tukena: ISO 14001 -standardi, DNV / Osmo Flink
 • Käytännön kokemuksia ISO 14001 standardin käyttöönotosta ja käytöstä:

14.3.2023 8.30-11 Yrityksen hiilijalanjälkilaskenta ja päästöjen vähentäminen

 • Mikä on yrityksen hiilijalanjälki
 • Mitä hyötyjä yrityksen hiilijalanjäljen selvittämisestä on?
 • Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta ja päästöjen vähentäminen
 • CASE Ala-Talkkari, kokemuksia hiilijalanjälkilaskennasta

16.3.2023 8.30-11 Elinkaariarviot, tuotteen hiilijalanjälki ja päästökompensointi, Ari-Pekka Aaltonen, Ilmastoapu Oy

 

23.3.2023 8.30-11 Materiaalitehokkuus ja kestävä suunnittelu

 • Mitä tarkoitetaan materiaalitehokkuudella?
 • Miten pääset alkuun materiaalitehokkuustyössä?
 • Materiaalitehokkuus lähtee johtamisesta ja suunnittelusta
 • Materiaalitehokkuus tuotannossa
 • Tuotehallinta suunnittelussa ja tuotekehityksessä
 • Asiakaskentän muutokset sopimusvalmistuksessa, Juha-Matti Heikkinen, MSK  

 

28.3.2023 8.30-10.30 Kiertotalous pk-yrityksessä

 • Kiertotalouden keskeiset käsitteet ja tavoitteet
 • Jätteen ja saastumisen ehkäisyn sekä raaka-aineiden kierron ratkaisu: syntypaikkalajittelu
 • Kiertotalouden integrointi ympäristöjohtamisjärjestelmään
 • Askelmerkit kiertotalousliiketoiminnan aloittamiseen pk-yrityksessä
 • Kiertotaloustietoa ja toimijoita yhden katon alla Etelä-Pohjanmaalla

Riihi logo ja kuva.

28.3.2023 10.30-11.30 Biodiversiteettivaikutukset

 • Mikä ja mitä on biodiversiteetti? Mihin biodiversiteetti vaikuttaa?
 • Liiketoiminnan vaikutukset biodiversiteettiin ja miten niitä voi hallita?
 • Luontoa vahvistavat toimintatavat: Käytännön tavoitteita ja toimia biodiversiteettityöhön

 

4.4.2023 8.30-11.30 Energiatehokkuuden parantaminen pk-yrityksessä

 • Energiamurros ja sähköistyminen
 • Energiakatselmukset ja energiatehokkuuden parantaminen pk-yrityksen näkökulmasta, Tomi Kiuru, Motiva
 • Lämpöpumput teollisuudessa, Sami Rahkola, Calefa
 • Aurinkosähkö ja investointien kannattavuus, Elena Suomela, Envitecpolis Oy

 

13.4.2023 9-11.00 Rahoitusmahdollisuuksia Pk-yrityksen kestävä kehittämisen näkökulmasta

 • ELY-keskus
 • Business Finland

 

20.4.2023 8.30-11.00 Muutosjohtaminen ja viestintä – kohti kestävää liiketoimintaa

 • Ympäristöasioiden johtaminen yrityksen arkeen
 • Viestintä muutoksen moottorina
 • Maine ja brändi
 • Onnistunut muutos vaatii tavoitteellista johtamista
 • CASE Kauhavan Ykkösapteekki, Mika Wallin, apteekkari

 

4.5.2023 8.30-11.00 Kestävä arvoketju ja yritys osana verkostoja

 • Arvoketjut nyt ja tulevaisuudessa
 • Kestävän arvoketjun osat suunnittelusta ja hankinnasta jälkimarkkinointiin ja kierrätykseen.
 • Toimiminen osana ekosysteemejä
 • Teolliset symbioosit, miten yritys voi tunnistaa itsensä osana symbiooseja
 • Vierailevana puhujana Johanna Alakerttula, Akkukeräys Pb Oy: Akkuteollisuuden arvoketjut

 

Tämä Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hankkeessa toteutettava koulutussarja on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuuden parissa työskenteleville johdosta muuhun henkilöstöön sekä Etelä-Pohjanmaan alueen opetushenkilöstölle ja opiskelijoille. SeAMK tuottaa maksuttoman kokonaisuuden Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella kehittääkseen alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

 

Miksi ympäristöosaaminen kehittäminen on yritykselle tärkeää?

Myös pk-yritysten toimintaympäristö muuttuu nyt nopeasti. Muutos valuu toimitusketjusta ja muutoksessa on aina myös uusia mahdollisuuksia. Etupainotteisesti toimivilla pk-yrityksillä tästä voi syntyä kilpailuetua, myöhemmin se on elinehto.

 • Ympäristöosaamisen rooli kilpailukyvyn näkökulmasta kasvaa
  • Asiakasodotukset
  • Työntekijäodotukset
  • Muut sidosryhmäodotukset sekä lait ja asetukset
  • Maailman tila
 • EU taksonomia vaikuttaa jo rahoituksen kauttaa isoihin yrityksiin, mistä se valuu välillisesti koko toimitusketjuun.
 • EU:n raportointilainsäädäntö (CSRD) koskettaa käytännössä koko toimitusketjua muutaman vuoden sisällä.
 • OP:n vuoden 2022 Suuryritystutkimuksesta:
  • 94 % vastaa, että yritysvastuu kilpailuetuna kasvaa.
  • 84 % kokee painetta alihankintaketjujen päivittämiseen vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi.
 • Alihankkijoiden tulee laskea ja raportoida omat ympäristövaikutuksena, jotta päämiesyritys voi toteuttaa omaa arviointiaan.
 • Kestävän tuotesuunnittelun merkitys kasvaa.

 Lue millaisia ajatuksia aiheesta kuultiin SeAMKin syksyn 2022 hiilijalanjälkikoulutuksissa:

 

Lisää YTYÄ ja kestävää kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan teollisuuteen ja sen tekijöille. Klikkaa logoa ja siirry verkkosivulle lukemaan lisää:

Ytyä teollisuuteen logoteksti

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB