TRAKON-hankkeen tietopankki - SeAMK Projektit

TRAKON-hankkeen tietopankki

Luentosarjat kevät 2024

Traumainformoitu työote sote- ja kasvatusalan esihenkilöille, Marjo Kokko

12.1. Työyhteisöt, joissa kohdataan trauman kokeneita asiakkaita
19.1. Turvallinen vuorovaikutus ja dynamiikka
26.1. Työyhteisön turvallinen vuorovaikutus ja dynamiikka
2.2. Työyhteisön riskien arviointi ja kriisisuunnitelmat

TRAKON-verkosto

Aloitustapaaminen 10.11.2023: Aster Hedman luento Johdatus traumatietoiseen työotteeseen

Luentosarjat syksy 2023

Traumainformoitu työote lastensuojelussa ja perhetyössä, Minna Katajamäki & Kati Sarvela

3.11. Traumataustat ja niiden vaikutukset asiakkaisiin lastensuojelussa ja perhepalveluissa
17.11. Traumainformoitu lähestymistapa työotteena lastensuojelussa ja perhepalveluissa
24.11. Traumainformoidun lähestymistavan käyttö lastensuojelun ja perhepalveluiden asiakastyössä
1.12. Sijaistraumatisoituminen lastensuojelussa ja perhepalveluissa
8.12. Työhyvinvoinnin vaaliminen traumainformoidusti lastensuojelussa ja perhepalveluissa

Traumainformoitu työote kasvatusalalla, Minna Katajamäki & Kati Sarvela

7.11. Traumataustat ja niiden vaikutukset eri ikäisillä lapsilla kasvatusalalla
14.11. Tieto, kokemuksellisuuden voima ja traumainformoitu lähestymistapa kasvatusalalla
21.11. Traumainformoitu työote ja työhyvinvointi kasvatusalalla
28.11. Traumainformoidun työotteen monialaiset mahdollisuudet kasvatustyössä
12.12. Traumatausta ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kohtaaminen koulussa

Aloituswebinaari 23.8.2023

Aster Hedman – Johdatus traumainformoituun orientaatioon
Kati Sarvela – Kansanterveydellinen näkökulma toksisen stressin tuottamaan pahoinvointiin ja terveysongelmiin
Raija-Leena Punamäki-Gitai – Miksi traumatietoisuutta tarvitaan lasten ja nuorten kanssa työskennellessä?

Hankkeen julkaisut

Acharya, B., Hautamäki, T., Tynjälä, E. & Yli-Harja, H. (2023). Trauma-informed approach increase the participation of children and young people in the society. Toim. Valkama, K., Loppela, K., Hautamäki, T. & Karvonen, M. Teoksessa: Osallisuus yhteiskunnassa ja työelämässä sekä niiden kehittäminen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 186. ss. 52–61 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401081769

Hautamäki, T., Acharya, B., Tynjälä, E. & Yli-Harja, H. (2023). Menetelmiä trauman kokeneen lapsen ja nuoren kohtaamiseen. Toim. S. Päällysaho, T. Junkkari, M. Salminen-Tuomaala, S. Uusimäki, M. Karvonen & S. Saarikoski. Seinäjoen ammattikorkeakoulu asiantuntijana, yhteistyökumppanina, kouluttajana ja TKIO-toimijana. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. A. Tutkimuksia 40. ss. 129–141 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231211153209