Keskisuuri tuulivoima Suomessa - SeAMK Projektit

Keskisuuri tuulivoima Suomessa

#
Keskisuuri tuulivoima Suomessa (0,1-1,0 MW) erikseen sinisellä merkattuna ja muut toiminnassa olevat tuulivoimalat ja -alueet vihreällä (Tuulivoimayhdistys ry, 2024).

Tästä artikkelista on julkaistu myös kattavampi versio Seamkin e-journalissa 24.6.
Voit lukea sen täältä: https://lehti.seamk.fi/verkkolehti/keskisuuri-tuulivoima-suomessa/

Seamkin ja Itikka osuuskunnan yhteinen FarmiTuuli hanke on nyt virallisesti käynnissä ja samoin käynnistyy FarmiTuulisivuston päivittäminen. Sivusto tulee pitämään sisällään kaiken virallisen ja julkisen hankkeeseen liittyvän informaation lisäksi myös aihepiirin uutisia ja pitempiä selvittäviä artikkeleita.

Uutisosion alle tulee ajankohtaisia huomioita keskisuuren tuulivoimatuotannon osalta. Pienoistuulivoima-alalla tapahtuu aika verkkaisesti asioita, mutta tähän alueeseen yritetään koota olennaisia ja ajankohtaisia huomioita alan kehittymisestä.

Tänään käsitellään lyhyesti pienoistuulivoiman tilannetta Suomessa keskittyen Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämään voimalaitosrekisteriin. Se ei pidä välttämättä kaikkia laitoksia mukanaan, koska yhdistys on sittemmin viime vuosina keskittynyt pääosin teollisen tuulivoimatuotannon edistämiseen, mutta antaa silti kattavan kuvan voimalaitosten sijainnista ja kokoluokasta.

Tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa on 24 tuulivoima-aluetta, jolla on megawatin (1 MW) tai alle sen olevia tuulivoimaloita. Näistä 24 voimalaitoksesta pienin on 100 kW yksikkö. Suurin osa näistä alueista sisältää, vain yhden voimalan, mutta mm. Ahvenanmaalla ja Olos-tunturilla sijaitsee useampikin voimala samalla alueella. Kaikkien näiden keskisuurten voimalaitosten yhteenlaskettu huipputehoa on arvion mukaan vain noin 20-30 MW, mikä on hyvin vähän verrattuna koko Suomen tuulivoimakapasiteettiin. Se oli 7206 MW Fingridin tuulivoimaennusteessa käytetyn voimalaitoskapasiteetin mukaan kesäkuussa 2024.

Voimaloita on rakennettu heidän rekisterin mukaan aikavälillä 1997-2013. Tuoreimmat esimerkit ovat siis yli kymmenen vuotta vanhoja, mikä oli tuulivoimarakentamisen suhteen vielä huomattavan varhainen vaihe. Suomessa oli vain 366 MW tuulivoimaa, jota sittemmin rakennettiin Tariffien varassa vuoteen 2018 mennessä yhteensä 2044 MW. Toisin sanoen tuulivoimakapasiteetti yli 5-kertaistui viidessä vuodessa. Kuten alaa seuraavat tietävät tuulivoimatuotannon kannattavuus on parantunut merkittävästi näinä vuosina. Syöttötariffijärjestelmä suljettiin uusien tuulivoimalaitosten osalta 1.11.2017 ja sen jälkeen kuten näistä annetuista tiedoista voi myös päätellä tuulivoimaa on rakennettu vielä yli 5000 MW lisää, ilman tukia.

Pienet voimalaitokset osallistuvat marginaalisti laajemman kuluttajien ja teollisuuden sähköntarpeen tyydyttämiseen, mutta paikallisena laitoksena niitä ei ole syytä väheksyä. Esimerkiksi Uudenkaupungin Sanomat kertoi 26.9.2023 kuinka 0,25 MW kokoluokan tuulivoimala Merilän maatilalla Uudessakaupungissa riittää maatilan pyörittämiseen, vaikka vallitsisi vain “normaali pieni tuuli”. Teollisen luokan laitokset ovat turhan järeitä maatiloille, joten pienoistuulivoiman selvittäminen on ajankohtaista. Tuulituotanto ajoittuu myös talviaikaan jolloin sähkön ja lämmöntarve on suurinta toisin kuin aurinkovoima, mikä kausittaisesti ajoittuu haastavammin kevät-kesä-syksyyn.

Siksi tutkimme pienen ja keskisuuren tuulivoimatuotannon kannattavuutta. Kenties osa isojen tuulipuistojen kannattavuuskehityksestä on siirrettävissä myös pienempien tuulivoimaloiden rakentamiseen. Tätä selvitämme FarmiTuulihankkeessa yhdessä tuulivoimasta kiinnostuneiden maatilayritysten kanssa, mikä kestää heinäkuun loppuun 2025 asti.