Hevonen tuottaa hyvinvointia maaseudulle - SeAMK Projektit

Hevonen tuottaa hyvinvointia maaseudulle

#
Kuva1. Lajityypillisen käyttäytymistarpeen tyydyttämistä.

Maaseudulla on hyvä ja turvallinen toimia, etenkin kun toimitaan vastuullisesti ja yhteistyössä. Kun ajatellaan hevosia osana maaseutua, vastuullisuutta ja toisten huomioimista vaaditaan kaikilta osapuolilta. Aina silloin tällöin saamme lukea uutisista, että hevonen on ollut osallisena onnettomuudessa liikenteessä. Yleensä rauhallisesti käyttäytyvä ja koulutettukin hevonen on pohjimmiltaan pakoeläin, joka voi säikähtäessään käyttäytyä arvaamattomasti.

Hevosella liikkuessa taas on muistettava jokamiehenoikeuksienkin rajallisuus. Ratsastaminen on kiellettyä mm. viljellyillä mailla, puun juurien päällä ja taimikossa. Yksityisteillä kärryillä ja reellä ajamiseen tarvitaan lupa. Yhteisen hyvinvoinnin ja kanssakäymisen sujuvuuden takia luvan pyytäminen myös lumisella ja sänkipellolla ratsastamiseen on suotavaa. Luvat kysymällä ei vahingoiteta maatalousyrittäjän tulonhankintaa ja hevosihmisten imagoa.

Uuden tutkimuksen valossa elinvoimaiset kyläyhteisöt saavat kilpailuetua niitä vastaan, joissa ei tehdä yhteistyötä. Eräs mahdollisuus yhteistyöhön on hevosten laiduntaminen sellaisilla alueilla, jotka eivät sovi ruoantuotantoon. Toinen laiduntamisen luoma positiivinen synergiaetu on matkailijoiden ja asukkaiden ilahduttaminen. Hevoset maiseman- ja luonnonhoitajina kiinnostaa ihmisiä. Laiduntaminen onkin hevosalalle ja maaseudulle hyvä mahdollisuus lisätä myönteistä julkisuutta. Laiduntamista voidaan ajatella laidunpalveluna, jonka tarjoaa maanomistaja ja toteuttaa hevosenomistaja.

Hevosen tuottama hyvinvointi on arvokas asia, jota palvelutuotteistamalla voidaan hyödyntää nykyistä vielä paljon runsaammin. Hevosella on taianomainen kyky vangita vastaanottava ihminen pauloihinsa. Rohkaisen jokaista, ikään tai sukupuoleen katsomatta antamaan hevoselle mahdollisuuden tuottaa hyvinvointia itselleen. Saatat yllättyä.

Pirjo Matinlauri,

Agrologiopiskelija (AMK), harjoittelija

Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta -hanke (Maaseuturahasto), SeAMK

Viisi hevosta laitumella neljällä eri lohkolla syömässä kuiva heinää, yksi neljästä syö makuullaan, loput seisovat.

Teksti julkaistu alun perin Maaseudun  Tulevaisuudessa 19.4.2023 Hevonen tuottaa hyvinvointia maaseudulle