Ikääntyneet kotona - toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen - SeAMK Projektit

Ikääntyneet kotona - toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa


Ikääntyneet kotona – toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusi monialainen, moniammatillinen opintojakso, joka lisää ikääntyneitä työssään kohtaavien, tulevien ammattilaisten ammattitaitoa tukea kotona asuvia ikääntyneitä kotitalouden hoitoon, hyvään ravitsemukseen ja hyvän toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa.

Kehitettävä opintojakso lisää kotona asuvia ikääntyneitä työssään kohtaavien ammattilaisten

  • tietoa ja ymmärrystä hyvän ravitsemuksen merkityksestä kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusedellytyksenä,
  • osaamista tunnistaa ikääntyneen vajaaravitsemus ja siihen liittyvät kotona asumista vaikeuttavat sairaudet sekä asiakkaalle sopivat keinot niiden ennaltaehkäisemiseen,
  • kykyä työskennellä moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti sekä
  • osaamista omassa ammatissaan ja ammatillisessa verkostossaan edistää kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia, hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja osallisuutta.

Opintojakso kehitetään ja pilotoidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun moniammatillisessa opettajatiimissä. Kehittämistä tehdään yhteistyössä kotona asuvien ikääntyneiden ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Toiminnan kohderyhmiä ovat erityisesti:

  • kotitalouksissa asuvat 65-v. ja vanhemmat henkilöt,
  • SeAMKin restonomi-, geronomi-, sosionomi-, terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä fysioterapian opiskelijat,
  • SeAMKin restonomikoulutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan opettajat.

Ikääntyneet kotona – toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on – laaja-alaisesti osaavien, asiakaslähtöisesti toimivien ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten myötä – parantaa ikääntyneiden hyvinvointia, ravitsemusterveyttä ja toimintakykyä sekä mahdollistaa ikääntyneiden itsenäinen omassa kotitaloudessa asuminen mahdollisimman hyväkuntoisena ja mahdollisimman pitkään.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK toteuttaa Ikääntyneet kotona – toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa -hanketta ajalla 1.4.2023–31.5.2025.  Hanke saa rahoitusta Tampereen Talouskoulun säätiöltä.

Ajankohtaista

Tehtäväkokeilut käynnistyvät pop up -ravitsemusinfoilla Vanhustenviikolla 3.–4.10.2023

Seinäjoen ammattikorkeakoulun geronomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat jalkautuvat 3.–4.10. kertomaan ja keskustelemaan ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen ja hyvinvointia edistävän ruokailun kulmakivistä apteekkeihin, kirjastoihin, kauppoihin ja kauppakeskuksiin. Tarjolla on tietoa ja käytännön vinkkejä muun muassa sydän- ja muistiystävällisestä ruokailusta, riittävästä proteiinien, kuidun ja kasvisten saannista sekä valmisruokien tuunauksesta. Esille nostetaan myös yhdessä syömisen merkitys sekä liikunnan huomioiminen syömisessä ja juomisessa.

Kaikille avoimia ravitsemusinfoja järjestetään ti 3.10. klo 12.30–16.00 Seinäjoella SeAMKin Kirjaston Tapio-salissa sekä ke 4.10. klo 14–16 Seinäjoella ja Tuurissa. Katso tarkemmat teemat ja infojen paikat tapahtumaesitteestä (esite avautuu tästä linkistä). Tervetuloa juttelemaan tärkeästä aiheesta!

Vanhustenviikko ja -päivä on Vanhustyön keskusliiton käynnistämä teematapahtuma. Tänä vuonna Vanhustenpäivää vietetään 1.10. ja Vanhustenviikkoa 1.–8.10. juhlistetaan monin erilaisin tapahtumin. Vuonna 2023 viikon kattoteemana on “Tehdään iästä numero”. Olemme ilolla mukana Vanhustenviikon tapahtumahumussa ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevan ravitsemuksen merkeissä.

Lisätietoa

SeAMKin tekstilogo.

Niina Rantakari

Projektipäällikkö

sähköposti

Niina.Rantakari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302095