Ikääntyneet kotona - toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen - SeAMK Projektit

Ikääntyneet kotona - toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa


Ikääntyneet kotona – toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusi monialainen, moniammatillinen opintojakso, joka lisää ikääntyneitä työssään kohtaavien, tulevien ammattilaisten ammattitaitoa tukea kotona asuvia ikääntyneitä kotitalouden hoitoon, hyvään ravitsemukseen ja hyvän toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa.

Kehitettävä opintojakso lisää kotona asuvia ikääntyneitä työssään kohtaavien ammattilaisten

  • tietoa ja ymmärrystä hyvän ravitsemuksen merkityksestä kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusedellytyksenä,
  • osaamista tunnistaa ikääntyneen vajaaravitsemus ja siihen liittyvät kotona asumista vaikeuttavat sairaudet sekä asiakkaalle sopivat keinot niiden ennaltaehkäisemiseen,
  • kykyä työskennellä moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti sekä
  • osaamista omassa ammatissaan ja ammatillisessa verkostossaan edistää kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia, hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja osallisuutta.

Opintojakso kehitetään ja pilotoidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun moniammatillisessa opettajatiimissä. Kehittämistä tehdään yhteistyössä kotona asuvien ikääntyneiden ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Toiminnan kohderyhmiä ovat erityisesti:

  • kotitalouksissa asuvat 65-v. ja vanhemmat henkilöt,
  • SeAMKin restonomi-, geronomi-, sosionomi-, terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä fysioterapian opiskelijat,
  • SeAMKin restonomikoulutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan opettajat.

Ikääntyneet kotona – toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on – laaja-alaisesti osaavien, asiakaslähtöisesti toimivien ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten myötä – parantaa ikääntyneiden hyvinvointia, ravitsemusterveyttä ja toimintakykyä sekä mahdollistaa ikääntyneiden itsenäinen omassa kotitaloudessa asuminen mahdollisimman hyväkuntoisena ja mahdollisimman pitkään.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK toteuttaa Ikääntyneet kotona – toimintakyvyn ja hyvän ravitsemuksen edistäminen: moniammatillinen ote jo opinnoissa -hanketta ajalla 1.4.2023–31.5.2024.  Hanke saa rahoitusta Tampereen Talouskoulun säätiöltä.

Kuulumisia kokeiluista

Liikunta- ja ruokailutuokiosta vinkkejä ja virkistystä ikäihmisille

Marraskuussa 2023 SeAMKin Kampuksella järjestettiin yhteisöllinen liikunta- ja ruokailutuokio ikääntyneille.

Tapahtuman tavoitteena oli lisätä restonomi- ja fysioterapiaopiskelijoiden sekä kotona asuvien ikäihmisten tietoa ja ymmärrystä muun muassa siitä, miten liikunta ja hyvä ravitsemus edistävät kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi tavoitteena oli herättää keskustelua liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkityksestä sekä osallistaa ikääntyneet, opiskelijat ja opettajat työskentelemään moniammatillisesti.

Yhteisölliseen tapatumaan mahtui monta iloa ja oivalluksia tuottanutta kohtaamista fysioterapia- ja restonomiopiskelijoiden sekä Seinäjoen keskussairaalan OLKA-vapaaehtoistoiminnan kautta asiakkaiksi tavoitettujen ikäihmisten välillä. Osallistujat kiittivät fysioterapiaopiskelijoiden ohjaamaa liikuntatuokiota “täyden kympin jumpaksi”, josta sai hyviä vinkkejä myös kotiin vietäviksi. Restonomiopiskelijoiden valmistama ateria ja luotsaama pöytäkeskustelu tutustuttivat asiakkaat puolestaan ikääntyneiden ruokasuosituksen mukaisiin ruokavalintoihin, monipuolisen aterian koostamiseen sekä hyviin kasviproteiinin lähteisiin.

Lue lisää yhteisöllisen liikunta- ja ruokailutuokion toteutuksesta sekä ikäihmisten ja opiskelijoiden kokemuksista artikkeleista:
* @SeAMK-verkkolehti 12.12.2023: Yhteisöllinen liikunta- ja ruokailutuokio ikääntyneille (linkki avautuu uuteen välilehteen)
* Tampereen Talouskoulun säätiön verkkosivu, Edunsaajatarina – SeAMK: Tampereen Talouskoulun säätiön rahoittama hanke edistää ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ja toimintakykyä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ikääntyneet kotona -hankkeen opetuskokeilut käynnistyivät Vanhustenviikon pop-up-ravitsemusinfoilla

Seinäjoen ammattikorkeakoulun geronomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat jalkautuivat Vanhustenviikolla 3.–4.10.2023 kertomaan ja keskustelemaan ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen ja hyvinvointia edistävän ruokailun kulmakivistä apteekkeihin, kirjastoihin, kauppoihin ja kauppakeskuksiin. Tarjolla oli tietoa ja käytännön vinkkejä muun muassa sydän- ja muistiystävällisestä ruokailusta, riittävästä proteiinien, kuidun ja kasvisten saannista sekä valmisruokien tuunauksesta. Esille nostettiin myös yhdessä syömisen merkitys sekä liikunnan huomioiminen syömisessä ja juomisessa.

Lue lisää ravitsemusinfojen toteutuksesta sekä opiskelijoiden kokemuksista ja pop-up-pisteillä piipahtaneiden ikäihmisten palautteesta artikkelista:
* @SeAMK-verkkolehti, 7.11.2023: Ravitsemusinfoja ikäihmisille Vanhustenviikon pop-up-tapahtumissa (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Vanhustenviikko ja -päivä on Vanhustyön keskusliiton käynnistämä vuotuinen teematapahtuma. Vuonna 2023 viikon kattoteemana oli “Tehdään iästä numero”. Olimme ilolla mukana Vanhustenviikon tapahtumahumussa ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevan ravitsemuksen merkeissä. Kiitos, kun saimme olla yhteistyössä mukana!

Lisätietoa

Niina Rantakari

Projektipäällikkö

sähköposti

Niina.Rantakari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302095