Ilmastokestävät Elintarvikeprosessit - SeAMK Projektit

Ilmastokestävät Elintarvikeprosessit

Hanketiedot

Hankeaika:
1.12.2021-31.8.2023

Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 80 % ja SeAMK 20 %
Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Budjetti:
243 440 €

Toteuttaja:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Tarve

Etelä-Pohjanmaalla on Suomen ruokamaakuntana kova paine ilmastokestävän tuotannon kehittämisessä. EU:n vihreä siirtymä ja Suomen valtion ilmastotavoitteet hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä vauhdittavat tätä. Lisäksi kaupalliset toimijat ja kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia ja haluavat tietää tuotteiden hiilijalanjäljen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on käytettävissään suuryrityksiä vähemmän resursseja tuotteidensa ympäristöjalanjäljen laskentaan, eikä elintarvikeprosessien ympäristövaikutuksia tai kokonaistehokkuutta ole juurikaan tarkasteltu Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritysten ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden käyttöön malli tuotteen ympäristöjalanjäljen laskentaan. Hankkeen alun tavoitteisiin kuuluvat erilaisten arviointimenetelmien ja prosessien tunnistaminen ympäristö- ja elinkaarivaikutusten arviointiin. Luotua laskentamenetelmää pystytään mallintamaan ja kehittämään Frami Food Lab -ympäristössä sekä tämän jälkeen testaamaan reaaliprosesseilla. Saatua laskentamallia voivat hyödyntää kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritykset ja TKI-toimijat oman toimintansa kehittämisessä.

Kohderyhmät

Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat:

 • Pk-yritykset
 • TKI-toimijat
 • Korkeakoulut
 • Koulutustoimijat
 • Tutkimuslaitokset
 • Kunnat

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus on jaettu viiteen työpakettiin:

 • TP1 – Tilannekuvan muodostaminen
 • TP2 – Laskentamallin kehittäminen
 • TP3 – Menetelmäkokeilut, jatkokehitys ja tulosten vertailu
 • TP4 – Viestintä ja vaikuttaminen
 • TP5 – Hankkeen hallinnointi

Hankkeen aikana toteutettuja työpajoja:

1. ympäristöjalanjälki workshop elintarvikealan pk-yrityksille 11.8.2022.
2. Workshop – Ympäristöjalanjäljen vaikutusarvioinnin pilotointi 10.11.2022.

Hankkeen seuraava työpaja:

Workshop – elintarviketuotteiden hiilijalanjälkilaskenta 13.4.2023

Tervetuloa 13.4.2023 klo 9.00–11.00 mukaan Ilmastokestävät elintarvikeprosessit -hankkeen seuraavaan workshopiin elintarviketuotteiden ympäristövaikutusten laskennasta. Esittelemme hankkeen aikana elintarvikesektorin pk-yrityksille kehitettyä laskuria ja keräämme ajatuksia jatkokehitysmahdollisuuksista. Voitte ottaa mukaan myös oman tietokoneenne, jolloin pääsette testaamaan laskentaa omalle valmistusprosessillenne.

Tapahtumaan on mahdollista tulla paikan päälle Framille tilaan A310.7 tai etäyhteyksillä Teamsin välityksellä. Saapumisohjeet, Teams-linkki sekä kalenterimerkintä toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen.

Ohjelmassa:

 • Vierailevina puhujina
  • Ruoan ympäristövaikutukset hallintaan – ajankohtaista arviointitutkimuksesta, erikoistutkija Merja Saarinen, (Luke)
  • Ilmastovaikutusdatasetti ruokapalvelusektorille, tutkija Virpi Vorne (Luke)
 • Yrityspilotin ympäristötoimiin tutustuminen ja kokemukset (Alavuden Öljynpuristamo Oy)
 • IKE-laskentamenetelmä elintarviketuotteiden hiilijalanjäljelle
  • Esittely, testaaminen ja keskustelu

Tapahtumaa ennen järjestetään kahvitarjoilu klo 8.45–9.00, joten pyydämme ilmoittamaan mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu tästä!

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on saada avoin teolliseen mittakaavaan skaalattavissa oleva elintarviketuotteiden ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä pk-yritysten käyttöön. Näin pystytään tukemaan Etelä-Pohjanmaan alueen elintarvikealan pk-yritysten vihreää siirtymää kohti hiilineutraalia elintarviketuotantoa vuoteen 2035 mennessä. Yritykset saavat uusia toimintamalleja ja näin mahdollisuuden omaan ympäristöjalanjälkilaskentaan. Hankkeen tuloksia voidaan edelleen jatkokehittää ja hyödyntää Frami Food Labissa TKI-toiminnassa ja opetuksessa.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja

Lisätietoja

Joni Viitala

Projektipäällikkö

sähköposti

Joni.Viitala(a)seamk.fi

puhelin

+358408301246

Valtteri Manninen

Asiantuntija, tki

sähköposti

Valtteri.Manninen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304006

SeAMKin tekstilogo.

Reeta Haaraniemi

Projektityöntekijä

sähköposti

Reeta.Haaraniemi1(a)seamk.fi

puhelin

+358408304004