Ilmastokestävät Elintarvikeprosessit - SeAMK Projektit

Ilmastokestävät Elintarvikeprosessit

Hanketiedot

Hankeaika:
1.12.2021-31.8.2023

Rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 80 % ja SeAMK 20 %
Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Budjetti:
243 440 €

Toteuttaja:
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Tarve

Etelä-Pohjanmaalla on Suomen ruokamaakuntana kova paine ilmastokestävän tuotannon kehittämisessä. EU:n vihreä siirtymä ja Suomen valtion ilmastotavoitteet hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä vauhdittavat tätä. Lisäksi kaupalliset toimijat ja kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia ja haluavat tietää tuotteiden hiilijalanjäljen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on käytettävissään suuryrityksiä vähemmän resursseja tuotteidensa ympäristöjalanjäljen laskentaan, eikä elintarvikeprosessien ympäristövaikutuksia tai kokonaistehokkuutta ole juurikaan tarkasteltu Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritysten ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden käyttöön malli tuotteen ympäristöjalanjäljen laskentaan. Hankkeen alun tavoitteisiin kuuluvat erilaisten arviointimenetelmien ja prosessien tunnistaminen ympäristö- ja elinkaarivaikutusten arviointiin. Luotua laskentamenetelmää pystytään mallintamaan ja kehittämään Frami Food Lab -ympäristössä sekä tämän jälkeen testaamaan reaaliprosesseilla. Saatua laskentamallia voivat hyödyntää kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritykset ja TKI-toimijat oman toimintansa kehittämisessä.

Kohderyhmät

Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat:

 • Pk-yritykset
 • TKI-toimijat
 • Korkeakoulut
 • Koulutustoimijat
 • Tutkimuslaitokset
 • Kunnat

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus on jaettu viiteen työpakettiin:

 • TP1 – Tilannekuvan muodostaminen
 • TP2 – Laskentamallin kehittäminen
 • TP3 – Menetelmäkokeilut, jatkokehitys ja tulosten vertailu
 • TP4 – Viestintä ja vaikuttaminen
 • TP5 – Hankkeen hallinnointi

Hankkeen aikana toteutettuja työpajoja:

 1. Ympäristöjalanjälki workshop elintarvikealan pk-yrityksille 11.8.2022
  2. Workshop – Ympäristöjalanjäljen vaikutusarvioinnin pilotointi 10.11.2022
  3. Workshop – elintarviketuotteiden hiilijalanjälkilaskenta 13.4.2023
  4. IKE-hiilijalanjälkilaskuri -työpaja 6.6.2023
  5. Ilmastokoulutus ja hiilijalanjälkilaskenta elintarviketuotteille -työpaja 10.8.2023

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on saada avoin teolliseen mittakaavaan skaalattavissa oleva elintarviketuotteiden ympäristöjalanjäljen laskentamenetelmä pk-yritysten käyttöön. Näin pystytään tukemaan Etelä-Pohjanmaan alueen elintarvikealan pk-yritysten vihreää siirtymää kohti hiilineutraalia elintarviketuotantoa vuoteen 2035 mennessä. Yritykset saavat uusia toimintamalleja ja näin mahdollisuuden omaan ympäristöjalanjälkilaskentaan. Hankkeen tuloksia voidaan edelleen jatkokehittää ja hyödyntää Frami Food Labissa TKI-toiminnassa ja opetuksessa.

Hankkeessa elintarvikeprosesseille kehitetyn IKE-hiilijalanjälkilaskurin voit ladata täältä!

IKE-hiilijalanjälkilaskuri on Microsoft Excel -pohjainen työkalu tuottamaan tietoa elintarviketuotteiden valmistuksesta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruusluokasta ja hiilijalanjäljestä. Työkalu huomioi käytettävät raaka-aineet, pakkausmateriaalit, jätteet ja sivuvirrat, energiankulutuksen sekä logistiikan. Itse laskurin lisäksi työkaluun kuuluu helposti seurattava laskentaohjeistus sekä tulostettava raportointipohja arviointituloksista.

IKE-hiilijalanjälkilaskuri on tallennettava tietokoneen kovalevylle samaan kansioon yhdessä IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttöoppaan sekä tulostettavan raportointipohjan kanssa, että nämä saadaan toimimaan yhdessä. Ohjeistus- ja raportointiominaisuudet eivät siis toimi, jos laskuri on tallennettu verkkosijaintiin, kuten esim. Microsoft OneDriveen. Tämän lisäksi on käynnistyksen yhteydessä hyväksyttävä VBA-makrojen käyttö.

IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttöopas Theseuksessa

Elintarvikealan pk-yritysten ympäristövaikutusten hallinnan opas Theseuksessa

IKE-hiilijalanjälkilaskurin kehittäjän opas Theseuksessa

Hankkeeseen liittyviä muita julkaisuja

Lisätietoja

Joni Viitala

Projektipäällikkö

sähköposti

Joni.Viitala(a)seamk.fi

puhelin

+358408301246

Henkilökuva.

Valtteri Manninen

Projektipäällikkö

sähköposti

Valtteri.Manninen(a)seamk.fi

puhelin

+358408304006

k5001237

Asiantuntija, tki

sähköposti

Reeta.Haaraniemi1(a)seamk.fi

puhelin

+358408304004

Jarmo Luoma

Projektipäällikkö

sähköposti

Jarmo.Luoma1(a)seamk.fi

puhelin

+358408302073