KasvisPro - Kauhakaupalla kasviksia - SeAMK Projektit

KasvisPro - Kauhakaupalla kasviksia

Ruokapalveluiden ammattilainen, tarvitsetko tuoreinta tietoa kasvisruoasta ja kasvipainotteisen ruokailun edistämisestä? Tule mukaan KasvisPro-koulutukseen jakamaan kokemuksia ja oppimaan yhdessä asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa.

Julkiset ruokapalvelut ovat suunnannäyttäjiä vastuullisuudessa ja tekevät käytännön toimia paremman huomisen puolesta. Kasvipainotteisen ruoan tarjoaminen vähentää ruokapalveluiden ilmasto- ja ympäristötaakkaa. Lisäämällä ruokalistalle kasvisruokaa noudatetaan myös ravitsemussuosituksia ja mahdollistetaan asiakkaiden terveyttä tukevia valintoja. Ruokapalveluissa voidaan lisätä kasvisruokien houkuttelevuutta ja saatavuutta tarjoamalla kasvisruokaa päivittäin. Maukas, monipuolinen, herkullisen värinen ja nälkää pitävä  kasvisruoka kannustaa kokeilemaan sitä kotonakin.

Kasvisruoka ja kasviproteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro-koulutuksessa tarjotaan ajantasaista teoriatietämystä innostavien videoiden ja pohdintatehtävien muodossa. Käytännön ruuanvalmistuksen työpajoissa kääritään hihat ja kokataan maistuvaa kasvisruokaa ammattikeittiökäyttöön vakioidun reseptiikan mukaisesti.

KasvisPro-koulutus – teoriaa, työpajoja ja tukea muutokseen

Osa 1. Kasvisruokatietoa ammattikeittiöille

Teoriaosa koostuu videoista, jotka jakautuvat kolmeen teemaan: Kasvisruokailun Abc, Kestävää kasvisruokaa maukkaasti ja Kiinnostava kasvisruoka. Videoihin liittyvät tehtävät aktivoivat pohtimaan ja testaavat opittua. Teoriaosa sisältää myös videoita, joilla ruokapalvelun ammattilaiset jakavat omia arjen kokemuksiaan maukkaan kasvisruoan valmistamisesta sekä kasvisruokailun edistämisestä.

Videot ja tehtävät on julkaistu KasvisPron pääverkkosivulla. Asiantuntijaluennot ovat n. 15 min pitkiä. Ruokapalveluiden haastatteluvideot ovat kestoltaan 3-9 min. KasvisPro-videoiden kokonaiskesto on n. 3 h 15 min. Siirry suoraan KasvisPro-koulutuksen videoihin ja tehtäviin tästä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Osa 2. Kauhakaupalla kasvisruokaa

Käytännön koulutus toteutettiin syys-marraskuussa 2023 eri puolilla Suomea järjestetyissä kasvisruokatyöpajoissa. Työpajoissa ammattilaiset valmistivat yhdessä kasvisruokaa, keskustelivat, sparrasivat ja jakoivat kokemuksiaan kasvisruoasta ja erilaisten kasviproteiinien käyttämisestä. Työpajoissa käytetty reseptiikka on julkaistu KasvisPron pääverkkosivulla ja se soveltuu suuriinkin valmistusmääriin. Siirry suoraan KasvisPro-koulutuksen ruokaohjeisiin tästä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Koulutuspaikkakunnat 2023: Helsinki, Vantaa, Kotka, Hämeenlinna, Turku, Tampere, Lahti, Mikkeli, Jyväskylä, Vaasa, Seinäjoki, Joensuu, Kuopio, Kajaani, Oulu, Rovaniemi.

Kasvisruoan ja kasviproteiinien käytännön työkalupakki

Käytännön koulutusten jälkeen osaamista syvennetään tammi-huhtikuussa 2024 järjestettävissä verkkotyöpajoissa, joissa yhdessä käytännön koulutuksiin osallistuneiden ruokapalvelutoimijoiden kanssa jalkautetaan kasvisruoan ja kasviproteiinien käyttöä sekä tuetaan muutosta ruokapalveluiden arjessa. Työpajoissa panostetaan kokemuksien jakamiseen, yhdessä tekemiseen ja vertaistukeen.

Ensimmäisen työpajan aiheena oli “Kohti kasvipainotteista ruokalistaa” ja se kirvoitti monipuolista keskustelua. Ruokapalvelut nostivat esiin onnistumisia ja haasteita, myös toimijoiden välisiä eroja löytyi. Lue Ammattikeittiöosaajien Marjut Huhtalan kattava juttu työpajan annista täältä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

KasvisPro-koulutuksen osallistujien kokemukset ja tietotarpeet kootaan käytännön työkalupakkiin, joka sisältää esimerkkejä, vinkkejä ja reseptiikkaa sekä kokemuksia hyvistä käytänteistä. Työkalupakki tulee kaikkien saataville KasvisPron pääverkkosivulle, ja sitä täydennetään koko kevätkauden 2024 ajan työpajasarjan edetessä.

Työkalupakin aineisto on maksutonta ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Pakista löytyvät ruokapalvelujen käyttöön mm. KasvisPron kehittämislomakkeet kasvisruokatarjonnan ja kasvisruokailun edistämisen nykytilan arvioimiseen sekä vaiheittain etenevään kehittämiseen. Siirry suoraan KasvisPro-koulutuksen työkalupakkiin tästä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

 

 

KasvisPro-hanke

Kasvisruoka ja -proteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro-koulutus -hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä kasvisruokien ja kasviproteiinien käyttömahdollisuuksista ruokapalveluissa.

KasvisProssa

  • lisätään osaamista ja ymmärrystä kasvisruokien ja kasviproteiinien käyttömahdollisuuksista julkisissa ruokapalveluissa
  • lisätään tietoa kasviproteiinien ja kasvipainotteisemman ruokavalion vaikutuksista ympäristön sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta
  • lisätään kasvisruokien ja kasviproteiinien kiinnostavuutta ruokapalveluhenkilöstön ja asiakkaiden parissa
  • parannetaan kasvisruokien ruokaohjeiden saatavuutta jakamalla hankkeessa toimiviksi testatut ruokaohjeet vapaaseen käyttöön.

Kohderyhmänä on julkisia ruokapalveluita tuottavien ammattikeittiöiden henkilöstö, joka vastaa ruokatuotannon ja ruokalistojen suunnittelusta ja/tai tuotekehityksestä.

KasvisPron tuloksena osaaminen kasvisruokien ja kasvisproteiinien käyttämiseen on lisääntynyt ruokapalveluissa, ja muutoksen tueksi tarvittavaa ohjeistusta on paremmin saatavilla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa ruokapalveluiden tuotantoon sopivan, testatun, kasviproteiinien käyttöä edistävän reseptiikan saatavuutta sekä tukea julkisten ruokapalveluiden yhdessä tekemisen kulttuuria, esimerkiksi ruokaohjeiden jakamisen kautta.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet

  • Teoriakoulutuksen suunnittelu ja toteutus
  • Käytännön koulutuspäivien suunnittelu ja toteutus
  • Tulosten jalkauttaminen ja levittäminen
  • Hankkeen hallinnointi ja raportointi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK toteuttaa KasvisPro-hanketta (1.1.2023–31.8.2024) yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin (hallinnoija), Jamk Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Savon koulutuskuntayhtymän sekä Ammattikeittiöosaajat ry:n (Amko) kanssa. Hanke saa Ruokaviraston myöntämää rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta.

Hankejuliste esittelee KasvisPro-hankkeen lyhyesti (linkki julisteeseen tässä, avautuu uuteen välilehteen).

Lisätietoa

Niina Rantakari

Projektipäällikkö

sähköposti

Niina.Rantakari(a)seamk.fi

puhelin

+358408302095

Eliisa Ylinen

Lehtori

sähköposti

Eliisa.Ylinen(a)seamk.fi

puhelin

+358406807245