Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa - SeAMK Projektit

Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa

Hanketiedot:

  • Hankkeen nimi: Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa.
  • Rahoittaja: Manner-Suomen maaseuturahasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
  • Hankkeen toteutusaika 1.8.2021-31.7.2023.
  • Toteutus: Päätoteuttajana hankkeessa on SeAMK, osatoteuttajana Biolan Oy.
  • Kokonaisbudjetti: 222 101 €

 

Hankkeen tarve

Siipikarjanlihan kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi, sillä sen kulutus on kasvanut 2010-luvulla noin 4 % vuosivauhtia. Suomalaisen broilerituotannon kilpailuetuna on ollut pitkään antibioottivapaus, jota turpeen käyttö kuivikkeena tukee. Kuiviketurve on erinomainen lintujen hyvinvoinnin kannalta sekä sen saatavuus ja hinta ovat olleet hyviä.

Tulevaisuudessa kuiviketurpeen saatavuus voi kuitenkin vaarantua, kun energiaturpeen käyttöä vähennetään ilmastosyistä. Vaikka kuiviketurpeentuotantoa ei olla näillä näkymin kieltämässä, energiaturpeen ja kuiviketurpeen välillä on tuotannollinen yhteys. Turvetuotantoyritysten kannalta suon taloudellisesti arvokkain osa on nimenomaan energiaturve ja sen käytön väheneminen saattaa nostaa kasvu- ja kuiviketurpeen hintaa. Korvaavia kotimaisia vaihtoehtoja kasvu- ja kuiviketurpeille on heikosti saatavilla, mikä vaikuttaa elintarviketuotannon kuluihin ja kannattavuuteen. Pitkällä aikavälillä tällä voi olla vaikutusta myös suomalaisen siipikarjantuotannon kilpailukykyyn, sillä turpeen ominaisuuksia vastaavaa kuiviketta ei ole tällä hetkellä saatavilla.

 

Hankkeen kuvaus

Tässä hankkeessa tutkitaan korvaavia kuivikevaihtoehtoja ja niiden seoksia siipikarjantuotannossa. Tässä hankkeessa pyritään tarkastelemaan kuivikevaihtoehtojen kuivike- ja jälkikäyttöominaisuuksia sekä materiaalin hygieenisyyttä, käyttöturvallisuutta, käytettävyyttä, saatavuutta, hintaa ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa selvitetään laboratoriossa kuivikkeiden ominaisuuksia ja tehdään kuivikekokeita pilottitiloilla. Lisäksi selvitetään kuivikkeiden taloudellista kannattavuutta sekä kuivikelannan vaikutusta ravinteiden kiertoon ja peltokäyttöön.

Hankkeen tavoitteena on identifioida potentiaalisia vaihtoehtoja kuiviketurpeelle broilerituotannossa. Kuiviketurpeen saatavuuden vaikeutuminen uhkaa kotieläintuotannon, erityisesti broilerituotannon kilpailukykyä. Tämän hankkeen tuloksilla pyritään löytämään potentiaalisia sekoitussuhteita vaihtoehtoisille kuivikkeille, jotta korkeatasoinen broilerituotanto, johon kuuluu erinomainen eläinten hyvinvoinnin taso ja antibioottivapaus, pystytään ylläpitämään samalla tasolla myös tulevaisuudessa.

 

Blogi

Lisätietoja

Elina Hautala

Tuntiopettaja

sähköposti

Elina.Hautala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302064