Kehitä digimarkkinoinnin osaamista - SeAMK Projektit

Kehitä digimarkkinoinnin osaamista

Kevään 2023 täsmäkoulutus muodostuu kolmesta Teams-tapaamisesta, joissa käydään läpi perusteita digitaaliseen löydettävyyteen ja hakukoneoptimointiin, sekä digitaaliseen markkinointiin liittyen. Koulutus soveltuu kaikille kiinnostuneille ja erityisesti heille, joiden työhön liittyy digitaalinen markkinointi. Kouluttajana toimii Sini Karjalainen SeAMKista.

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat sekä mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Koulutuksen keskeinen sisältö ja aikataulut:

  • Digitaalinen löydettävyys ja hakukoneoptimointi, 25.4. klo 13–15, Teams-tapaaminen
  • Digitaalisen markkinoinnin näkökulmat ja sisällöntuotanto, 2.5. klo 13–15, Teams-tapaaminen
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen, 9.5. klo 13–15, Teams-tapaaminen

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.