Koulutusten toteutus ja ilmoittautuminen - SeAMK Projektit

Koulutusten toteutus ja ilmoittautuminen

Hankkeessa toteutetaan majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloille suunnattua monipuolista lisäkoulutusta osaamisen vahvistamiseksi – matalalla osallistumiskynnyksellä ja eri pituisin jaksoin; aina muutaman tunnin täsmäkoulutuksista hieman pidempikestoisiin koulutuksiin.

Täsmäkoulutukset soveltuvat sekä aloilla jo toimiville että aloille vasta suuntaaville henkilöille tai alan vaihtajille. Täsmäkoulutusten avulla voi vahvistaa aloilla tarvittavaa osaamista; kuten asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, ravitsemisalan perustaitoja tai erityisosaamista, visuaalisen viestinnän ja markkinoinnin osaamista, sekä johtamista ja esihenkilötyötä tukevia taitoja.

Koulutusten toteutus

Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti 2–5 op:n laajuisina monimuoto-opintoina, jotka sisältävät koulutuksen mukaan verkko- ja/tai lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työelämässä oppimista, sekä henkilökohtaista ohjausta. Koulutukset on suunniteltu siten, että niihin on mahdollista osallistua työn ohessa.

Opintojen suunnittelussa on hyödynnetty SeAMKin ja Sedun olemassa olevaa opintotarjontaa ja tutkintojen osia, ja niiden suorittamisesta myönnetään todistus. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Koulutusten toteutustapoja:

  • Lähiopetus oppilaitoksessa (SeAMK tai Sedu),
  • etäluennot verkossa (Teams),
  • ohjaus työpaikoilla, tai
  • koulutustapaamiset alan yrityksissä tai elämyksellisissä kohtaamispaikoissa.

Koulutukset on mahdollista järjestää myös alueellisissa pienryhmissä tai työpaikoilla, mikäli kokoon saadaan riittävä osallistujamäärä samalta alueelta tai samasta yrityksestä. Otathan erikseen yhteyttä, mikäli toiveissanne olisi koulutuksen järjestäminen omalla työpaikallanne tai alueellanne.

Ilmoittautuminen

Koulutuksiin voi ilmoittautua suoraan tämän verkkosivuston kautta: Koulutuskohtaiset ilmoittautumislinkit löytyvät etusivun koulutuskuvauksista.

Koulutustarjonnasta voi valita yhden tai useamman itselle tai omalle henkilöstölle tarpeellisen ja ajankohtaisen koulutuksen. Mikäli koulutusvalinnat mietityttävät, otathan meihin yhteyttä. Tarjoamme henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusten valintaan ja opintoihin, sekä ohjaamme tarpeen mukaan myös jatko-opintoihin.