Syvennä osaamista ravitsemisalalla - SeAMK Projektit

Syvennä osaamista ravitsemisalalla

Kevään 2023 ravitsemisalan syventävät täsmäopinnot sisältävät monipuolisia koulutuksia erilaisista teemoista. Koulutukset soveltuvat kaikille, joita aihepiiri kiinnostaa ja jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan kyseisen aiheen osalta. Koulutukset järjestetään sekä lähiopetuksena (Sedu) että etätoteutuksena (Teams). Lisäksi osasta aiheista on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskeltavia verkko-opintoja.

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat sekä mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin tai saapumisohjeet lähiopetukseen pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Huom! Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan erikseen.


Monipuoliset kasvisruokavaliot, 20.2. ja 6.3. klo 12–16, Lähiopetus: Sedu
Ilmoittaudu mukaan tästä!
Huom. Lähiopetukseen mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajattu osallistujamäärä.

Koulutus muodostuu kahdesta lähiopetuskerrasta, joissa tutustutaan käytännönläheisesti erilaisiin kasvisruokavalioihin ja niiden käyttöön ruoanvalmistuksessa. Kouluttajana toimii Teija Pollari Sedusta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Erilaiset kasvisruokavaliot sekä ravitsemukselliset haasteet
 • Monipuoliset kasviproteiinilähteet ja niiden käyttö ruoanvalmistuksessa
 • Sesonginmukaisuus ruokalistasuunnittelussa


Katu- ja pikaruokapalveluissa toimiminen,
23.2. klo 13–15, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa perehdytään siihen, mitä on työ katu- ja pikaruokapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Etäluennon jälkeen on mahdollisuus osallistua itsenäisesti suoritettavalle verkkokurssille aiheesta. Kouluttajana toimii Minna Luomanen Sedusta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Työskentely katu- ja pikaruokapalveluiden parissa


Kahvilapalveluissa toimiminen, 8.3. klo 13–15, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa perehdytään siihen, millaista on työskentely kahvilan monipuolisissa työtehtävissä. Etäluennon jälkeen on mahdollisuus osallistua itsenäisesti suoritettavalle verkkokurssille aiheesta. Kouluttajana toimii Minna Luomanen Sedusta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Työskentely kahvilapalveluiden parissa


Uudet ruoanvalmistustekniikat,
22.3. ja 5.4. klo 12–16, Lähiopetus: Sedu
Ilmoittaudu mukaan tästä!
Huom. Lähiopetukseen mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajattu osallistujamäärä.

Koulutus muodostuu kahdesta lähiopetuskerrasta, joissa perehdytään käytännönläheisesti uusiin ruoanvalmistumismenetelmiin ja -tekniikoihin. Kouluttajana toimii Jari-Markus Peltokoski Sedusta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Keittiön koneet ja laitteet tehokäyttöön
 • Monipuolinen raaka-aineiden käyttö
 • Maustaminen
 • Uudet ruoanvalmistusmenetelmät


Erityisruokavalio-osaaminen, 6.4. klo 13–15, Teams-tapaaminen

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa käydään läpi erityisruokavalio-osaamiseen liittyviä asioita. Etäluennon jälkeen on mahdollisuus osallistua itsenäisesti suoritettavalle verkkokurssille aiheesta. Kouluttajana toimii Minna Luomanen Sedusta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Ruoka-aineallergiat
 • Gluteeniton ruokavalio
 • Pakkausmerkinnät ja lisäaineet
 • Ruoansuolatuskanavan sairaudet ja ruokavaliohoito, FODMAP – ruokavalio


Inspiroivat ruoka-annokset ja viimeistelty esillepano, 12.4. klo 12–16, Lähiopetus: Sedu
Ilmoittaudu mukaan tästä!
Huom. Lähiopetukseen mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajattu osallistujamäärä.

Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti inspiroivien ruoka-annosten suunnitteluun ja annosten houkuttelevan esillepanon ja viimeistelyn toteuttamiseen. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Kouluttajana toimii Jari-Markus Peltokoski Sedusta.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Alku-, pää- ja jälkiruoka-annosten suunnittelu ja budjetointi
 • Eri komponenttien muodot, rakenne ja värit
 • Ruoanvalmistuksen ajoitus ja jaksotus
 • Annosten houkutteleva esillepano ja viimeistely


Ympäristötietoisuus ja vastuullinen toiminta ravintolassa, 25.4. klo 12–16, Teams-tapaaminen

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten ravintolassa voidaan kehittää ja johtaa vastuullista toimintaa. Koulutuksessa käydään läpi myös vastuullisuuteen liittyviä sertifikaatteja. Kouluttajana toimii Ilkka Latomäki SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Ravintolan vastuullisuuden kehittäminen
 • Vastuullisuuden johtaminen
 • Sertifikaatit


Automaation käyttöönotto ja hyödyntäminen, 4.5. klo 12–16, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa perehdytään automaation suomiin mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin ravintolassa. Kouluttajana toimii Ilkka Latomäki SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Automaation mahdollisuudet ravintolassa
 • Automaation hyödyntämisen vaatimukset
 • Vaikutukset ravintolan muihin toimintoihin


Omavalvonta, 17.5. klo 12–16, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti omavalvontaan ravintolatoiminnassa. Kouluttajana toimii Ilkka Latomäki SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Omavalvonta johtamisvälineenä
 • Valmistusvälineet ja tuotantomenetelmät omavalvonnassa
 • Uudet teknologiat omavalvonnassa

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.