Tapahtuma-ala tutuksi - SeAMK Projektit

Tapahtuma-ala tutuksi

Koulutus muodostuu kahdesta Teams-tapaamisesta, joissa tutustutaan siihen, millaista on työ tapahtuma-alalla ja sen erilaisissa toimintaympäristöissä. Luennoilla käydään läpi tapahtumatuotannon peruselementit. Koulutus soveltuu kaikille, joita ala kiinnostaa tai jotka esimerkiksi osana nykyistä työtään tuottavat myös erilaisia tapahtumia. Kouluttajana toimii Johanna Ikola SeAMKista.   

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat sekä mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Koulutuksen keskeinen sisältö ja aikataulut:

  • Työ tapahtuma-alalla 8.5. klo 14–15, Teams-tapaaminen
  • Tapahtumatuotannon ABC 11.5. klo 14–16, Teams-tapaaminen  

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.