Vahvista viestinnän ja viestintäteknologian osaamista - SeAMK Projektit

Vahvista viestinnän ja viestintäteknologian osaamista

Kevään 2023 viestinnän opinnot sisältävät monipuolisia koulutuksia erilaisista teemoista. Koulutukset soveltuvat kaikille, joita aihepiiri kiinnostaa ja jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan kyseisen aiheen osalta. Koulutukset järjestetään sekä lähiopetuksena (SeAMK) että etätoteutuksena (Teams).

Kohderyhmä: Majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-aloilla toimivat sekä mahdolliset alan vaihtajat. Myös työelämän ulkopuolella olevat, jotka ovat kiinnostuneita alasta.

Osallistuminen: Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse kutsun ja Teams-linkin tai saapumisohjeet lähiopetukseen pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Huom! Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan erikseen.

Erilaiset viestintätilanteet, 21.2. klo 9–11, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa perehdytään erilaisiin viestintätilanteisiin ja käydään läpi vuorovaikutussuhteiden rakentamista ja ylläpitoa niin työyhteisön sisällä kuin asiakastyössä. Kouluttajana toimii Elisa Kannasto SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Erilaiset viestintätilanteet, vuorovaikutussuhteiden rakentaminen ja ylläpito
 • Luova vuorovaikutus ja yhteinen asiantuntijuus


Johdatus visuaaliseen viestintään, 7.3. klo 12–15, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa käydään läpi visuaalisen viestinnän perusteita ja perehdytään siihen, miten tehdä hyvä juliste mainostarkoitukseen. Kouluttajana toimii Juhani Haarala SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Visuaalisen viestinnän perusteet
 • Miten tehdä hyvä juliste; miten valita oikea fontti ja miten sommitella oikein?
 • Mahdollisuus tuoda itsetekemiä mainoksia tai julisteita arvioitavaksi ja saada palautetta niistä!


Canvan käytön perusteet, 10.3. ja 15.3. klo 12–15, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutus muodostuu kahdesta koulutuskerrasta, joissa käydään läpi Canvan käytön perusteita sekä tehdään esite ja juliste omaan käyttöön Canvaa hyödyntäen. Kouluttajana toimii Juhani Haarala SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Johdatus Canvan käyttöön
 • Tehdään esite ja juliste Canvaa hyödyntäen


XR-osaaminen, 20.3. klo 12–15, Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Koulutuksessa johdatetaan XR-teknologioihin ja niiden sovellusmahdollisuuksiin. Etäluennon jälkeen on mahdollisuus osallistuja myös laajempaan verkkototeutukseen. Kouluttajana toimii Juhani Haarala SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Johdatus XR-teknologioihin
 • Sovellusmahdollisuuksia


Tuotevalokuvauksen perusteet, 28.3. ja 31.3. klo 12–15, Lähiopetus: SeAMK
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Huom. Lähiopetukseen mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajattu osallistujamäärä.

Koulutus muodostuu kahdesta koulutuskerrasta, joissa käydään läpi tuotevalokuvauksen perusteita ja perehdytään siihen, miten luoda sopiva kuvausympäristö. Koulutuksessa käytetään järjestelmäkameraa, otathan oman kameran mukaan! Kouluttajana toimii Juhani Haarala SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Kuvauksen perusteet
 • Kuvausympäristön luonti
 • Järjestelmäkameran käyttö


Videon tekemisen perusteet, 4.4. ja 5.4. klo 9–16, Lähiopetus: SeAMK
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Huom. Lähiopetukseen mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajattu määrä osallistujia.

Koulutus muodostuu kahdesta koulutuskerrasta, joissa käydään käytännönläheisesti läpi videon tekemisen perusteita. Kouluttajana toimii Jukka Saarela SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Videokuvaus
 • Leikkaus
 • Äänittäminen
 • Valaisu


Videon jälkituotannon perusteet, 11.4. ja 12.4. klo 9–16, Lähiopetus: SeAMK
Ilmoittaudu mukaan tästä!

Huom. Lähiopetukseen mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajattu määrä osallistujia.

Koulutus muodostuu kahdesta koulutuskerrasta, joissa käydään käytännönläheisesti läpi videon jälkituotannon perusteita. Kouluttajana toimii Jukka Saarela SeAMKista.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Videon post-production; esim. animointi ja efektointi, värikorjaus ja sävyttäminen
 • Äänen jälkituotannon perusteet

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala I p. 040 830 2007 I anne-mari.latvala@seamk.fi
Projektiasiantuntija Minna Luomanen I p. 040 868 0735 I minna.luomanen@sedu.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.