Ruokaprovinssin POSSE - SeAMK Projektit

Ruokaprovinssin POSSE

Hankkeen tulokset:

Ruokaprovinssin Johtajafoorumi
Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan eli Ruokaprovinssin yhteiskehittämistä aletaan johtaa Ruokaprovinssin johtajafoorumin kautta. Johtajafoorumin toimintamalli on kaksiosainen. Itse Ruokaprovinssin johtajafoorumi kokoontuu vähintään neljännesvuosittain, ja se on avoin kaikille Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan toimijoille. Johtajafoorumin toiminnan käytännön järjestelyt, kokousvalmistelut ja muun hallintotyön, hoitaa ns. ydinryhmä, joka sitoutuu tekemiseen keskinäisen sopimuksen kautta. Ydinryhmä koostuu lähinnä TKIO-toimijoista (Tutkimus-, Kehittämis-, Innovaatio- ja Opetusalat), jotka hoitavat ryhmän puheenjohtajan- ja sihteerin tehtävät sekä foorumin käytännön järjestelyt ja tiedonkeruun kokouksia varten. Ydinryhmään voi hakeutua kuka vain/mikä vain organisaatio, joka toimii Etelä-Pohjanmaalla ruoka-alalla ja haluaa antaa panostaan yhteiskehittämiseen.

Mikäli haluat hakeutua mukaan Ruokaprovinssin johtajafoorumiin tai ydinryhmän toimintaan, ota yhteys Terhi Välisaloon.

Viralliseksi Ruokaprovinssi-klusteriksi
Samalla, kun Ruokaprovinssin johtajafoorumi perustetaan, hakeudutaan myös Euroopan Unionin viralliseksi klusteriksi. Statuksen saamiseksi Ruokaprovinssin johtajafoorumin ydinryhmä alkaa hallinnoida myös tätä virallista klusteritoimintaa ja seurata, että Etelä-Pohjanmaa täyttää jatkuvasti klusterikriteerit ruoka-alan osalta.

Miten tähän päädyttiin
Etelä-Pohjanmaalla on eri aikoina syntynyt tarve tehdä tiivistä ruoka-alan yhteistyötä. Sen alustaksi on perustettu yhdistyksiä, yrityksiä ja tehty keskinäisiä sopimuksia. Moni malli on kaatunut ajan myötä eri syistä. Johtajafoorumin mallia kehitettäessä on pyritty oppia aiemmista yhteiskehittämistoimista.

Mallin sitoutumisen taso on matala, sillä foorumiin pääsee ilman sitoutumista ja ydinryhmä toimii keskinäisen sopimuksen varassa. Foorumin toiminta tehdään parityöskentelymallin kautta, jotta yksittäisen henkilön panos olisi kohtuullinen eikä henkilön poistuminen kaataisi yhteistyötä. Jo toimivien ruoka-alan yhteistyöryhmien kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.

Tutustu materiaaleihin

Ruokaprovinssin Johtajafoorumi -teemaisiin Ruokaprovinssikahveihin (7.2.2024) pääset tallenteen muodossa tästä.

Hankkeessa SeAMKin tuottamat verkkolehtiartikkelit:

Ruokaprovinssi kehittyy taas ja saa rahoitusmallin
SeAMKilla on tulevaisuusvaltaa Ruokaprovinssin kehittämisessä
Johtajafoorumi ohjaa Ruokaprovinssin kehittämistä

Hanketiedot:
  • Hankkeen nimi: Ruokaprovinssin POSSE
  • Rahoittaja: AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, Etelä-Pohjanmaan liitto)
  • Toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Maa- ja kotitalousnaiset (koordinaattori) sekä Into Seinäjoki Oy omarahoituksella.
  • Aikataulu: 1.8.2023-29.2.2024
  • Kokonaiskustannukset: 45 700 €

Ruokaprovinssin Posse -hankkeessa kehitetään Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan eli Ruokaprovinssin ekosysteemin yhteiskoordinaatiota entistä systemaattisemmaksi sekä haetaan sen toteuttamiseen pysyvää rahoitusmallia. Entistäkin paremmalla koordinaatiolla on muun muassa mahdollisuus saavuttaa parempi teho mm. kehittämishankevarojen käytössä, aikatauluttaa viisaammin samojen kohderyhmien eteen tehtävää työtä sekä toteuttaa järjestelmällisesti vasta laadittua Ruokaprovinssi 2030 -strategiaa. Työskentelymenetelminä käytetään osallistavia menetelmiä. Lisäksi työn tekemiseksi haetaan oppia sekä Ruokaprovinssin omasta kehittämishistoriasta sekä muiden (myös kansainvälisten) alueiden hyvistä käytännöistä.

Työn aikana hahmotetaan yhdessä ne asiat, joihin seuraavien vuosien aikana panostetaan Ruokaprovinssin yhteiskehittämisessä. Hankkeessa jatketaan Ruokaprovinssi-viestintää, kuten Ruokaprovinssi-kahveja, www-sivujen päivittämistä ja uutiskirjeen julkaisemista, ja syvennetään Ruokaprovinssi-heimon yhteenkuuluvuutta yhteisen tekemisen kautta lähinnä kehittämistoimijoiden kesken.

Hanke toteuttaa Ruokaprovinssi 2030 -strategian kolmea “Ruokaprovinssiheimo”-teeman alla olevaa tavoitetta:

1) Neuvotellaan tai perustetaan Ruokaprovinssin Pyöreän Pöydän toiminnalle alustaorganisaatio.
2) Perustetaan Ruokaprovinssin pyöreä pöytä johtamaan Ruokaprovinssi-strategian toteutumista.
3) Hankitaan Ruokaprovinssin pyöreälle pöydälle rahoituspohja

Lisätiedot:

Elina Huhta
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Uutiset

lisää uutisia

Lisätiedot

Pitkähiuksinen nainen hymyilee toinen käsi lanteella..

Elina Huhta

Asiantuntija, tki

sähköposti

Elina.Huhta(a)seamk.fi

puhelin

+358408300417