TIME-kuulumiset - SeAMK Projektit

TIME-kuulumiset

#

 

 

TIME-hankkeen pilottitilojen kokeilutoimenpiteet ovat täydessä vauhdissa. Kurikassa ja muualla maakunnassa voikin nähdä pelloilla valkoisia paaluja, jotka rajaavat hankkeen kokeilulohkojen käsittelyrajoja.

Toimenpiteitä on meneillään hyvin monipuolisesti; erilaisia muokkausmenetelmiä, lannoituskokeiluja, erilaisten laidunseosten testaamista tai esimerkiksi biostimulanttien vaikutusten kokeilua sadon määrään ja laatuun.

Aluskasvit lienee TIME-hankkeen tämän kesän suosituin toimenpide. Aluskasvien lopetusmuokkaus on koettu usein ongelmallisena, joten kokeilussa pilottitiloilla on esimerkiksi erilaisia syys- ja kevätmuokkaustapoja. Aluskasveilla voidaan lisätä ympärivuotista kasvipeitteisyyttä sekä vihreitä päiviä, vähentää seuraavan vuoden lannoitustarvetta ja torjua rikkakasveja.

Haluamme löytää toimivimmat käytännön ratkaisut hiiliviljelyyn, joten myös toimenpiteiden vaikutusten tarkastelu on tärkeää. Tietoa vaikutuksista saamme esimerkiksi biomassanäytteiden, satelliittikuvien ja dronekuvausten avulla. Maan rakennetta ja kasvien juuria tarkastellaan kuoppatesteillä. Pilottitilallisten omat kokemukset ja näkemykset ovat kuitenkin se tärkein tulos. Toimenpiteiden tulee olla käytännössä toimiva ja kannattavia, jotta niitä voidaan ajatella osana hiiliviljelyn hyviä käytänteitä.

Kuvassa hankkeen harjoittelija Lotta Hästbacka ottamassa nurminäytettä hankkeen kokeilulohkolta.

Näytteenottaja näytekehikon kanssa nurmipellolla.