VeRa- Ruokapalvelualan vetovoiman lisääminen - SeAMK Projektit

VeRa- Ruokapalvelualan vetovoiman lisääminen

Tavoitteet

Lisätään ruokapalvelualan vetovoimaa ja kehittään sen työnantajamielikuvaa positiivisemmaksi, kehitetään opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, parannetaan ruokapalvelualan koulutuksen ja yritysten välisistä yhteistyötä sekä parannetaan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Samalla parannetaan koulutetun työvoiman saatavuutta ja yritysten rekrytointitarpeiden osuvuutta Etelä-Pohjanmaalla. Oppimisen työmuotoina käytetään mm. ruoka- ja yrittäjyysstudiota ja yhteisoppimisen työpajoja.

Hankkeessa kehitetään ruokapalvelualan työnantajamielikuvaa sekä lisätään alan ammattien ja työtehtävien tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Tavoitteena on lisätä alan arvostusta ja tukea myös sitä kautta alan kehittymistä ja toipumista koronan vaikutuksista. Tiivistynyt yhteistyö kehittää opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, että varmistaa alan koulutusten työelämä-vastaavuutta. Samalla koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tukee näin alan pitkäjänteistä kehittämistä

Toimenpiteet

 • vahvistetaan alan työnantajien ja koulutusorganisaatioiden ja koulutuksessa olevien vuorovaikutusta yhteisellä Ruoka- ja yrittäjyysstudion toimintamallilla, jossa opiskelijat ja alan toimijat kohtaavat, syntyy vuoropuhelua, molemminpuolista oppimista, ja osaamistarpeiden ennakointia yhteisen oppimisen ja työskentelyn kautta.
 • alan työnkuvien, työnantajamielikuvan ja imagon muotoilu mm. osallistamalla nuoria innovatioprosessiin yhdessä yrittäjien, alan ammattilaisten ja kouluttajien kanssa  (innovaatioleirit).
 • lisätään opinto-ohjaajien ja hakijoiden tietoisuutta ruokapalvelualasta ja kehitetään alan markkinointia mm. TET-jaksojen hyödyntäminen, uudet markkinointimenetelmät ja-materiaalit.
 • varmistetaan koulutetun työvoiman saatavuutta ja yritysten/työnantajien rekrytointitarpeiden osuvuutta Etelä-Pohjanmaalla, jota tuetaan mm. kehitettävällä Ruoka- ja yrittäjyysstudion toimintamallilla

Tulokset

Käynnistetyn Ruoka- ja yrittäjyysstudion toiminnassa vuoropuhelu yritysten/työnantajien ja eri koulutustoimijoiden ja opiskelijoiden välillä paranee. Kun koulutuksen ja työelämän yhteydet vahvistuvat ja opiskelijoiden työllistymisvalmiudet lisääntyvät, välillisenä tuloksena myös alan yritysten opiskelijoille tarjoamien kehittämistehtävien seurauksena yritysten/työnantajien prosessit ja toimintatavat kehittyvät ja reagointikyky muutoksiin paranee.
Hankkeen tuloksena ruokapalvelualan ammattien ja työtehtävien tunnettuus ja houkuttelevuus lisääntyvät. Hankkeessa laaditaan alan vetovoimasuunnitelma, jonka avulla voidaan jatkossa parantaa alalle tulijoille alan työnantajamielikuvaa

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat:

 • ammatinvalintaa miettivät nuoret sekä muut opiskelupaikkaa miettivät (alanvaihtajat, maahanmuuttajat)
 • 9-luokkalaiset nuoret
 • toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
 • ammattikorkeakouluopiskelijat
 • opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella sekä työpaikkaohjaajat
 • ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat
 • koulutusorganisaatiot; opinto-ohjaajat, uraneuvojat
 • muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat

Työpaketit

Työpaketti 1. Ruokapalvelualan imagon kehittäminen lisääntyvän yhteistyön kautta
Aikataulu: 1/2022-6/2022

Työpaketti 2. Ruoka- ja yrittäjyysstudio toimintamallin rakentaminen ja pilotointi
Aikataulu: 5/2022 – 12/2022

Työpaketti 3. Ruokapalvelualan tulevaisuuden suunnat
Aikataulu: 1/2023 – 10/2023

Työpaketti 4: Viestintä- ja tiedotus
Aikataulu: 2022-2023

Keväällä tapahtuu:

Ruoka-ja yrittäjyysstudio-toimintamallin pilotointi jatkuu ravintola Prikassa tammikuussa. Studioihin osallistuu Seinäjoen Ammattikorkeakoulujen restonomi opiskelijoita ja Sedun kokki-opiskelijoita. Studiokerrat kuvataan ja niihin on tehty digitaalinen opetusmateriaali Moodleen.

30.1.2023 Maija Silvennoinen kasvisruoka-studiopäivä

13.3.2023 Maija Silvennoinen leivonta-studiopäivä

3.4.2023 Sami Hakamäki Jälkiruoka-studiopäivä

Starttileiri:  15-20 vuotiaille nuorille perehdytystä alalle ja kesätöihin 14-15.4.2023

Julkaisut: 

”Ruokapalveluala kaipaa osaamistasi”-tarjolla mielenkiintoisia urapolkuja1.7.2022, SeAMK verkkolehti

Ruokapalveluala kaipaa osaamistasi – tarjolla mielenkiintoisia urapolkuja29.6.2022, Ilkka-Pohjalainen

Hanketiedot

Hankeaika: 1.1.2022-31.10.2023

Budjetti: 237 979 €

Hankkeen toteuttajat: SeAMK ja Sedu

 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa 🙂

 

Lisää tapahtumia

Lisätietoa

Henkilö seisoo käsi lanteillaan.

Päivi Pölkky

Projektipäällikkö

sähköposti

Paivi.Polkky(a)seamk.fi

puhelin

+358408302046