VeRa- Ruokapalvelualan vetovoiman lisääminen - SeAMK Projektit

VeRa- Ruokapalvelualan vetovoiman lisääminen

HANKKEESTA

 • TAVOITE

  Lisätään ruokapalvelualan vetovoimaa ja kehittään sen työnantajamielikuvaa positiivisemmaksi, kehitetään opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, parannetaan ruokapalvelualan koulutuksen ja yritysten välisistä yhteistyötä sekä parannetaan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Samalla parannetaan koulutetun työvoiman saatavuutta ja yritysten rekrytointitarpeiden osuvuutta Etelä-Pohjanmaalla. Oppimisen työmuotoina käytetään mm. ruoka- ja yrittäjyysstudiota ja yhteisoppimisen työpajoja.

  Hankkeessa kehitetään ruokapalvelualan työnantajamielikuvaa sekä lisätään alan ammattien ja työtehtävien tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Tavoitteena on lisätä alan arvostusta ja tukea myös sitä kautta alan kehittymistä ja toipumista koronan vaikutuksista. Tiivistynyt yhteistyö kehittää opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, että varmistaa alan koulutusten työelämä-vastaavuutta. Samalla koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö tiivistyy ja tukee näin alan pitkäjänteistä kehittämistä.

 • TOIMENPITEET
  • vahvistetaan alan työnantajien ja koulutusorganisaatioiden ja koulutuksessa olevien vuorovaikutusta yhteisellä Ruoka- ja yrittäjyysstudion toimintamallilla, jossa opiskelijat ja alan toimijat kohtaavat, syntyy vuoropuhelua, molemminpuolista oppimista, ja osaamistarpeiden ennakointia yhteisen oppimisen ja työskentelyn kautta.
  • alan työnkuvien, työnantajamielikuvan ja imagon muotoilu mm. osallistamalla nuoria innovatioprosessiin yhdessä yrittäjien, alan ammattilaisten ja kouluttajien kanssa  (innovaatioleirit).
  • lisätään opinto-ohjaajien ja hakijoiden tietoisuutta ruokapalvelualasta ja kehitetään alan markkinointia mm. TET-jaksojen hyödyntäminen, uudet markkinointimenetelmät ja-materiaalit.
  • varmistetaan koulutetun työvoiman saatavuutta ja yritysten/työnantajien rekrytointitarpeiden osuvuutta Etelä-Pohjanmaalla, jota tuetaan mm. kehitettävällä Ruoka- ja yrittäjyysstudion toimintamallilla
 • KOHDERYHMÄT

  Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat:

  • ammatinvalintaa miettivät nuoret sekä muut opiskelupaikkaa miettivät (alanvaihtajat, maahanmuuttajat)
  • 9-luokkalaiset nuoret
  • toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus)
  • ammattikorkeakouluopiskelijat
  • opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella sekä työpaikkaohjaajat
  • ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat
  • koulutusorganisaatiot; opinto-ohjaajat, uraneuvojat
  • muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat
 • HANKKEEN VIRALLISET TIEDOT

  Hankeaika: 1.1.2022-31.10.2023

  Budjetti: 237 979 €

  Hankkeen toteuttajat: SeAMK ja Sedu

  Rahoittaja: Keski-Suomen ELY Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)

  Projektipäällikkö: Noora-Mari Syväluoma, SeAMK

 • HANKKEEN JULKAISUJA

TULOKSIA JA TOIMENPITEITÄ

INNOVAATIOLEIRIT

Hanke vieraili innovaatioleiri-kiertueella  Etelä-Pohjanmaan yläkouluissa ja toisella asteella 22 eri ryhmässä viemässä viestiä ruokapalvelualan monista eri mahdollisuuksista. Kohderyhmänä olivat 9-luokkalaiset alaa miettivät. Heidän tietämyksensä ruokapalvelualan koulutuksista ja työmahdollisuuksista lisääntyi laajasti kiertueen avulla. Oppilaitosedustajien lisäksi osassa paikoista oli mukana myös opiskelijoiden edustaja ja alueen työelämäedustaja kertomassa alasta. Opiskelijat pohtivat innovaatioleirien työpajoissa, mitä toivovat tulevaisuuden työelämältä. Keräsimme tiedot ja välitimme tietoa työelämän edustajille Mara Etelä-Pohjanmaan Vetovoima-hankkeen kautta, jonka kanssa teimme tiiviisti yhteistyötä. Ruoka-palvelualan ammattien ja työtehtävien tunnettavuus lisääntyi nuorten keskuudessa. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että hankkeessa saatiin levitettyä ajanmukaista tietoa alan monista eri mahdollisuuksista, koulutuksista ja jatkokoulutus mahdollisuuksista.

RUOKA- JA YRITTÄJYYSSTUDIOT

Hankkeessa luotiin ruoka-ja yrittäjyysstudio-toimintamalli, jota pilotoitiin molemmissa oppilaitoksissa. Toimintamalli on uudenlaista kahden eri koulutusorganisaation yhteistä opetusta, jonka avulla uudistetaan ravintola-alan opetusta vastaamaan alan muuttuvaa toimintaympäristöä.  Studio-opetuksilla oppilaitosten välinen yhteistyö vahvistui ja jatkuu varmasti tulevaisuudessakin. Ruoka- ja yrittäjyysstudioiden asiantuntijoiden avulla opiskelijoiden ja opettajien osaaminen kehittyi.  Uudenlainen opetus myös parantaa alan imagoa. Studioiden avulla opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien välinen vuoropuhelu lisääntyi. Studioita järjestettiin sekä Sedu:n että SeAMK:n opetuskeittiöissä ja kahdesta studiokerrasta kuvattiin videot, jotka on katsottavissa alla.

KOKIN PÄIVÄ - DIGITAALINEN PAKOPELI

DIGITAALINEN PAKOPELI- kokin päivä on valmistunut ja kohta ladattavissa Appstore-kaupasta ja Play-kaupasta maksutta. 3D-menetelmän avulla pääset tutustumaan ja innostumaan ruokapalvelualasta ja oppimaan alalla tarvittavia taitoja. Opetuspeli on suunnattu kaikille alasta kiinnostuneille erityisesti opinto-ohjaustunneille pelattavaksi. Pelissä pääset sukeltamaan kokin työpäivään ja voit saavuttaa ruokakriitikon myöntämän Michelinin tähden.

Kokin pakopelissä pelaaja valmistaa maa-artisokkakeittoa.

URAPOLKU-VIDEOT

MAAHANMUUTTAJILLE- RUOKAPALVELUALAN ESITTELY VIDEO

VIDEOT TET-HARJOITTELUPAIKOISTA

ALAN HYVÄT KÄYTÄNTEET

Opikelijana työnä hankkeessa selvitettiin alalla vallitsevia hyviä käytänteitä, jotka kannustavat alalla työskentelyyn. Raporttia varten selvitettiin myös alan ongelmakohtia ja niihin pohdittiin ratkaisuja sekä haastatteluissa, että itse kirjoittajan puolesta. Koko raportti on luettavissa täältä. Hyvistä käytänteistä ja alan pitovoimatekijöistä työstettiin myös julisteet, jotka ovat alla. Tästä voit ladata Ruoka-alan hyvät käytänteet ja pitovoimatekijät vaikka työyhteisösi seinälle tulostettavaksi.

VETOVOIMASUUNNITELMA

Hankkeessa luotiin vetovoimasuunnitelma työnantaja- ja työntekijämielikuvan kehittämiseksi ja vetovoiman parantamiseksi alalla. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää eri oppilaitosten oppilaan ohjauksessa. Suunnitelman pohjaksi keräsimme tietoa ja mielipiteitä vetovoiman lisäämisestä alalla olevilta työntekijöiltä, alalla olevilta opiskelijoilta, alaa miettiviltä ja työelämän edustajilta. Tutustu vetovoimasuunnitelmaan tästä.

UUTISET JA ARTIKKELIT

lisää uutisia

TAPAHTUMAT

Lisää tapahtumia

Lisätietoa

Noora-Mari Syväluoma

Projektipäällikkö

sähköposti

Noora-Mari.Syvaluoma(a)seamk.fi

puhelin

+358408304019