SmartSoc-projektikokous Budapestissä elokuussa 2022 - SeAMK Projektit

SmartSoc-projektikokous Budapestissä elokuussa 2022

kategoria: Yleinen
#

Viimeinen SmartSoc-projektikokous (Tulevien ICT-asiantuntijoiden koulutus SMART-yhteiskunnan tarpeisiin) – Erasmus+ -projektin vaikutusten ja tulosten esittely Budapestissä  29.–31.8.2022

Kolmetoista instituutiota yhdeksästä Euroopan maasta osallistui Žilinan yliopiston (Slovakia) koordinoimana kolmivuotiseen ERASMUS+-ohjelman tukemaan SmartSoc-hankkeeseen. Sen päätavoitteena oli lisätä ICT-opiskelijoiden osaamista intensiivisen poikkitieteellisen opiskelutoiminnan avulla liiketoimintaosaamisessa, sosiaalisissa toiminnoissa ja kestävässä kehityksessä strategisissa päätösasiakirjoissa “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (YK-päätöslauselma) ja “Horizon Europe” (EU-säädös) määritellyillä tavoilla. Muita hankkeen pilareita olivat mukana olevien kumppanien alueiden älykkään erikoistumisen strategiat ja niiden tärkeät tavoitteet EU:n aluekehityksen kannalta.

Projektin päätöstapahtuma järjestettiin Budapetissa 29.–31.8.2022. Järjestelyt toteutti Unkarin SmartSoc konsortiumipartneri Debrecen’in yliopisto. Yllä olevassa kuvassa on eri partnereiden osallistuneet edustajat. Hankkeen vetäjä Peter Marton valkoisessa asussaan miltei keskellä.

Projektin koordinaattori ja johtaja Peter Márton (UNIZA, Slovakia) toivotti tervetulleeksi Espanjan, Kroatian, Ranskan, Bulgarian, Romanian, Suomen, Slovakian ja Unkarin yliopistojen sekä saksalaisen kansalaisjärjestön edustajat, jotka työskentelivät yhdessä hankkeen toteuttamisessa. He keskittyivät kolmen viime vuoden projektitapahtumien, parhaiden käytäntöjen ja tulosten kartoittamiseen. Kukin kumppani saattoi raportoida yhteisen työn vaikutuksista opiskelijoihin, opettajiin ja oppilaitoksiin. Kokouksessa konsortio pystyi myös tekemään johtopäätöksiä ja suosituksia.

Vaikka SmartSoc-projekti kohtasi pandemiatilanteen haasteet, koko konsortio onnistui yhteisvoimin ja joustavasti järjestämään ja toteuttamaan menestyksekkäästi verkkotyöpajat osallistuville opiskelijoille. Nämä verkkotyöpajat seurasivat kahden kuukauden virtuaalista liikkuvuutta ensimmäisenä ja toisena vuonna. Kansainväliset opiskelijaryhmät laativat ohjaajiensa ja siihen liittyvien oppimateriaalien ja toimintojen avulla yksityiskohtaisen CANVAS-mallin ja liiketoimintasuunnitelman start-up-yrityksilleen. Kaikki tiimit tarjosivat uusimpien IT-teknologioiden avulla liiketoimintaratkaisun johonkin sosiaalisesti, ympäristöllisesti tai kestävän kehityksen kannalta merkittävään ongelmaan.

Lopulta viimeisenä projektivuonna opiskelijatiimit saattoivat jo osallistua, eivät vain verkkoyhteydellä, vaan myös matkustamalla Valenciaan kahden viikon työpajaan viimeistelemään virtuaaliliikkuvuuden aikana aloitetut työt, tapaamaan tiimin jäsenet ja esimiehet fyysisesti todellisena tiiminä.

Yli 100 projektiin osallistujan kolmen vuoden palautteen perusteella opiskelijat ilmaisivat tyytyväisyytensä mahdollisuudesta saada neljä ECTS-opintopistettä ja erityisesti paljon arvokkaita taitoja, kokemusta, tietoa ja uusia ystäviä ja kenties työtovereita tai liikekumppaneita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta osallistuttiin hankkeeseen laatimalla hyväksytyt ehdotukset yrittäjyyscaseihin vuosina 2020 ja 2021, opiskelijoiden tiimejä avustettiin omien yrittäjyyscaseaiheiden bisnes- ja yhteiskuntanäkökohtien osalta sekä kokonaisarvioinnissa kahden tutorin voimin, toteutimme luennot kestävästä kehityksestä vuosien 2020 ja 2021 verkkotyöpajoihin. Opiskelijoitamme osallistui virtuaalisesti vuonna 2020 kuusi ja vuonna 2021 kolme. Lisäksi vuoden 2022 Valencian tapahtumaan osallistuimme yhdellä verkkoluennolla kestävästä kehityksestä.

Projektiin osallistuneille kahdelle henkilökunnan jäsenelle oli tämä kokemus hyvin antoisa niin ammatillisesti kuin kokemuksellisestikin. Myös kaikille yhdeksälle mukana olleelle opiskelijallemme jopa virtuaalinen osallistuminen antoi heille uusia näkökulmia ja tietysti uusia kontakteja muiden osallistuvien yliopistojen opiskelijoihin.

Tällainen käytännön tason opiskelijoiden ja tietysti luennoitsijoiden osallistuminen monikansalliseen yhteistyöprojektiin oli paitsi hyödyllistä, myös olennainen osa ajankohtaisten globaalien haasteiden oppimista ja ymmärtämistä sekä uusien tapojen luomiseen niiden ratkaisemiseksi.

Projektipohjainen yhteistyö luo erinomaiset toiminnalliset puitteet todelliselle ja tavoitteelliselle yhteistyölle kansainvälisten kumppanikorkeakoulujen välillä.

Jatkossa tarve jatkaa ja laajentaa tällaista akateemista yhteistyötä on ehdottoman tärkeä opiskelijoiden käytännön tiedon ja osallistuvien oppilaitosten akateemisen osaamisen kehittämiseksi.

SmartSocin kaltainen projekti on tapa opettaa nuorille sukupolvillemme kykyjä ja valmiuksia kehittää ja “elää” yhdessä älykkäitä ratkaisuja, jotka heijastavat ja kestävästi tyydyttävät tarpeemme kansainvälisessä toimintaympäristössämme. SmarSoc-projektin tuotokset ovat avoimesti saatavilla ja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.

Yhteinen projektimme kohti parempaa maailmaa ja huomista jatkuu, mutta hieman eri muodossa! Kannattaa seurata uutisia!