Digikyky - SeAMK Projektit

Digikyky

 

Ajattele työ uudelleen

Työ muuttuu ja me seamkilaiset haluamme olla muutoksessa mukana aktiivisina tekijöinä. Erityisesti digitaalisten taitojen omaksumista on korostettu viime vuosina. Digitaalinen kyvykkyys on kuitenkin muutakin, kuin digitaalisten työvälineiden opettelua tai uusien teknologioiden omaksumista. Se on muun muassa asenne muutosta kohtaan: tiedostamme meneillään olevan murroksen ja otamme siitä kaiken hyödyn irti!

Digitaalinen kyvykkyys mahdollistaa sen, että meillä jää aikaa muuhunkin, kuin puurtamiseen. Se mahdollistaa myös sen, että osaamme automatisoida rutiinitehtäviä ja virtaviivaistaa prosesseja. Vaikka olisi jo huippuosaaja digitaalisuuden hyödyntämisessä, voi aina kehittyä ja oppia lisää. Sitä paitsi, digitaalisen kyvykkyyden  kehittäminen tuo lisäarvoa paitsi itselle, myös koko SeAMK-yhteisölle!

Opitaan huippuporukassa – onnistutaan yhdessä!

Digikyky on Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke, jonka päätavoitteena on parantaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan digitaalista osaamista. Hankerahoitus on toimintalinjasta REACT-EU:n ESR-toimenpiteet. Kaksivuotisen (1.8.2021-31.7.2023) hankkeen aikana SeAMKilaiset vapauttavat sisäiset digikykynsä ja kokevat toivon mukaan elämyksiä, oivalluksia, vertaistukea, ajan säästöä ja uutta osaamista. Hankkeessa tuotetaan myös uusi oppimisen ja opetuksen digituen toimintamalli.

Kysy lisää Digikyky-hankkeesta

Teemu Virtanen

Projektipäällikkö

sähköposti

teemu.virtanen(a)seamk.fi

puhelin

+358408300380