Digital Business Lab - SeAMK Projektit

Digital Business Lab

Digital Business Lab – DBL

Toteutusaika 1.4.2021-31.12.2022. Hanke on päättynyt, mutta sen tuloksena syntynyt toimintamalli jatkuu SeAMKissa ja tarjoaa alueen yrityksille opiskelijatoimeksiantoina apua liiketoiminnan digitalisaatioon liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja: Digital Business Lab DBL SeAMK Digitalisaatio

DBL on EAKR-rahoitteinen hanke, jossa kehitetään paikallisen pk-yritysten, SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan digitalisaatio-osaamista. Hankkeen tuloksena syntyy yhteistyötä tukeva palvelukonsepti sekä fyysinen DBL-tila SeAMKin kampukselle ja liiketoiminnan digitalisoinnin demoympäristö.

Palvelukonsepti yhteistyölle

Hankkeessa luodaan palvelukonsepti, joka tarjoaa alueen yrityksille ja opiskelijoille avoimen toiminta- ja oppimisympäristön. Palvelukonseptilla pyritään edistämään uuden digitaalisen liiketoiminnan syntymistä yhteiskehittämisen kautta. Samalla DBL tukee ja edistää pk-yritysten digitalisaatioprosesseja. Palvelukonseptin integrointi opetukseen kehittää opiskelijoista myös entistä valimpia digitaalisen liiketoiminnan osaajia.

Kotipesä Framilla

Hankkeen kotipesä sijaitsee on SeAMKin kampuksella, Frami F:n tiloissa F407 luokassa. Tila palvelee yritysyhteistyötä digitalisaatioprojekteissa ja se on varustettu mm. tehokkain pc- ja mac-konein sekä graafiseen suunnitteluun soveltuvin näytöin. Tilassa on huomioitu myös hyvät neuvottelumahdollisuudet sekä mahdollisuus järjestää erilaisia esityksiä ja demonstraatiota.

Demoympäristö

Demoympäristö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua liiketoimintaprosessien digitalisointiin avoimeen lähdekoodin perustuvassa toiminnanohjausjärjestelmässä. Tämä ERP-järjestelmä tullaan integroimaan myös osaksi opetusta, jolloin opiskelijoille avautuu kattava näkymä yrityksen koko arvoketjun digitalisointiin.

Julkaisuja

 

Lisätiedot

Mikko Kulmala

Lehtori, digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi

sähköposti

Mikko.Kulmala(a)seamk.fi

puhelin

+358408301263