Yrittäjä, ikääntyvä henkilöstö ja digiosaamisen johtaminen - SeAMK Projektit

Yrittäjä, ikääntyvä henkilöstö ja digiosaamisen johtaminen

Järjestämme kolmen koulutuksen sarjan siitä, miten ikääntyminen on otettava huomioon johtamisessa erityisesti digiosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Koulutuksissa painottuu työhyvinvoinnin näkökulma.

Koulutusten teemat

  • Ikääntymisen tuomat muutokset oppimiseen ja digitalisaation hallintaan
  • Miten johdan ikääntyvää henkilöstöä digiosaamisen kehittämisessä osana muuta henkilöstöä
  • Työhyvinvointi, digitalisaatio ja ikääntyvä henkilöstö

Lisäksi tuotamme pk-yrityksille oppaan siitä, miten ikääntyminen pitäisi ottaa huomioon yrityksen digiosaamisen kehittämisessä. Koulutuksissa saatujen kokemusten pohjalta laadittu opas julkaistaan keväällä 2023.