Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä - SeAMK Projektit

Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä

Hankkeen teemat

Tapahtumat

Lisää menneitä tapahtumia

Hankeartikkeleita

Hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita ammattilehtiin ja muihin julkaisuihin. Artikkeleiden avulla levitetään tietoa hankkeesta ja sen toimenpiteistä. Tutustu artikkeleihin!

Hanketiedot

Hankkeen toiminta on päättynyt. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille yrityksille, organisaatioille ja henkilöille! Hankkeen verkkosivusto jää toistaiseksi palvelemaan kaikkia hankkeen toiminnasta, työkaluista ja malleista kiinnostuneita.

  • Hankkeen nimi: Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita pk- ja mikroyrityksissä
  • Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto ESR
  • Kehityshankkeen aikataulu: 1.9.2020 – 31.10.2023
  • Vastuullinen organisaatio: SeAMK

Laadulla kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita PK- ja mikroyrityksissä -hankkeen päätavoitteena on kehittää ja kasvattaa laatu- ja palvelumuotoiluosaamista Etelä-Pohjanmaan PK- ja mikroyrityksissä. Tärkeänä tavoitteena on lisäksi tukea uusien työkalujen käyttöönottoa yrityksissä koulutuksen kautta. Hankkeen aikana hyödynnetään olemassa olevia ja soveltuvia laatukehittämisen ja palvelumuotoilun malleja (esimerkiksi LEAN-mallit ja palvelupolut).

Hankkeessa luodaan digialusta, johon laatu- sekä palvelumuotoilun työkaluja ja malleja kehitetään yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeessa muodostetaan yrityksien tarpeisiin pohjautuvia teemaryhmiä, joissa työkaluja ja malleja testataan ja käyttöönotetaan. Työkalujen ja mallien käyttöönottoon järjestetään koulutuksia ja työpajoja. Teemaryhmien tulokset julkaistaan asiasta kiinnostuneiden käyttöön ja hyödynnettäväksi.

Lisätiedot

Henkilökuva.

Terhi Ojaniemi

Aluekehittäjä

sähköposti

Terhi.Ojaniemi(a)seamk.fi

puhelin

+358406807530