Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa - Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028 - SeAMK Projektit

Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa - Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020-2028

Punakeltainen piirroskuva matkailustrategian tiivistelmästä.

”Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa” -matkailustrategia ohjaa tulevien vuosien matkailun kehittämistä kohti kestävää ja hallittua kasvua maakunnassa. Strategia on laadittu vuosille 2020-2028 ja toimenpide-ehdotukset vuosille 2020-2025.

Yhdessä laadittu – yhdessä toteutettava

Matkailustrategiassa määritellään strategiset ja määrälliset tavoitteet, toimenpidekokonaisuudet ja niihin liittyvät toimenpide-ehdotukset. Strategiassa määritellään myös eteläpohjalaisen matkailun visio, missio ja arvot. Myös vastuutahoja ja aikataulutusta on mietitty strategian toteuttamisen tueksi. Strategiatyö oli vuoden mittainen prosessi ja siihen osallistui laaja joukko maakunnan matkailutoimijoita.

Eteläpohjalaisen matkailun kehittämisen kärjiksi nousivat maakunnan sisällä ja yli alueiden tapahtuva tavoitteellinen yhteistyö ja verkostojen kehittäminen. Myös palveluiden saavutettavuutta ja ostettavuutta on edistettävä hyödyntämällä digitalisaatiota tehokkaammin. Lisäksi matkailun kehittämisen tulee perustua tiedolla johtamiseen samoin kuin tuotekehitykseen. Alueen päämarkkinana on kotimaiset matkailijat, mutta edellytyksiä kansainvälistymiselle luodaan jatkuvasti.

“Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa” – Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia vuosille 2020-2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020-2025 (pdf, Theseus)

Strategian tiivistelmä (pdf)