Millaista osaamista vihreä siirtymä edellyttää pk-yrityksiltä? - SeAMK Projektit

Millaista osaamista vihreä siirtymä edellyttää pk-yrityksiltä?

#

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

Joustava ja mukautumiskykyinen yritys on sidosryhmilleen turvallinen kumppani, joka menestyy toimintaympäristön monisyisessä muutoksessa. Tällainen yritys rohkaisee henkilökuntaansa ja innostaa muut sidosryhmänsä mukaan kehittämiseen sekä auttaa heitä ymmärtämään miksi asioita ollaan muuttamassa.

Liiketoimintaa uudistamalla voidaan joko pysyä mukana bisneksessä tai avata uusia markkinoita. Kestävyysosaamisen kehittäminen on joka tapauksessa yksi yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun edellytys jatkossa. Se on osa muutoskyvykkään yrityksen työkalupakkia. Kaikki yritykset eivät ole vielä havahtuneet, mutta toisaalta kasvava osa tunnistaa jo kasvun mahdollisuuksia ja ovat täten myös askeleen edellä kilpailukyvyn näkökulmasta.

Hyväkään tavoite ei siirry yrityksen arkeen ja kilpailukyvyksi ilman aktiivista johtamista ja yhteistä tahtotilaa. Kestävyysosaamisen integrointi yrityksen kaikille tasoille vaatii tiedonsiirron tehostamista organisaatiossa ja sen verkostoissa. Mitä syvemmälle yrityksen strategiaan ympäristöasioiden johtaminen viedään, sitä enemmän se mahdollistaa uusien kilpailuetujen saavuttamista kestävyyteen panostamalla.

Näppää alla olevaa painiketta ja lue SeAMKin asiantuntijoiden kokemuksia ja mietteitä, että millaista osaamisen kehittämistä ympäristöasioiden menestyksekäs johtaminen pk-yrityksissä vaatii.