Digitalisaatio - SeAMK Projektit

Digitalisaatio

Digitalisaatio osana liiketoimintaa

Digitalisaatio on ollut jo pitkään kehittymässä, mutta viimeistään nyt se koskettaa kaikenkokoisia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Useat digitaaliset ratkaisut ovat helposti saatavilla. Esimerkiksi sosiaalisen median sovellukset toimivat hyvinä markkinointikanavina ja helppokäyttöisiä verkkokauppa-alustoja on saatavilla teknisesti valmiiksi toteutettuina. Halutessaan pienyrittäjän on helppo päästä pienellä perehtymisellä mukaan olemassa oleviin digitaalisiin ratkaisuihin, joissa vain taivas on rajana.

Digitaalisuus osana osaamisenjohtamista

Toimialasta ja yrityskoosta riippuen digitalisaatio koskettaa kaikkia yrityksen toimintoja. Johtamisen ja asioiden suunnittelun keinot ovat vaihtuneet perinteisistä keinoista digitaalisiin. Miten henkilöstö saadaan osallistumaan ja miten vuorovaikutusta pystytään ylläpitämään ja kasvattamaan etäyhteyksien aikakaudella? Yrityksen tuotekehityksessä olisi tarvetta ideointipalaverilla mutta millaisia teknisiä alustoja on olemassa, joissa ihmiset voivat työskennellä vuorovaikutteisesti ja samanaikaisesti?

Digitalisaatio on tehokkuutta

Digitalisaatio lisää tehokkuutta. Tämä on nähtävissä tuotannonsuunnittelussa, jossa digitaalisten apuvälineiden kautta on mahdollista tehostaa tuotantoprosesseja, työjärjestystä ja seurata esimerkiksi materiaalivirtoja. Tehokkuuteen pyrkiminen tuottaa myös ekologisia hyötyjä, kun raaka-aineet ja energia voidaan hyödyntää paremmin. Yrityksen teknologisen kehittymisen aste näkyy usein myös asiakassuhteessa ja asiakaspalvelussa, kun näitä voidaan hallita entistä tehokkaammin etäyhteyksien ja digitalisaation avulla.

Digitalisaatio luo uutta liiketoimintaa

Digitalisaatio luo uutta liiketoimintaa ja samalla muuttaa olemassa olevia toimintamalleja. Taksinkuljettajan ei tarvitse enää osata kaupungin karttaa ja maanviljelijä voi dronen avulla seurata peltolohkoja ja niiden lannoitustarpeita. Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen on digitaalisessa liiketoiminnassa keskeistä. Kerätty data antaa suuntaviivoja, miten edetä esimerkiksi tehokkuuden, kustannusten, asiakassuhteiden tai markkinoinnin näkökulmasta.

Hankkeen digitalisaation tavoitteet

Hankkeessa tuodaan esille näkökulmia, miten digitalisaation avulla voidaan kehittää liiketoimintaa, uudistaa organisaation sisäistä toimintakulttuuria ja lisätä eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Hankkeen koulutuksissa esitellään ja opetetaan käyttämään liiketoiminnan eri tarkoituksiin soveltuvia digitaalisia työvälineitä ja alustoja.