Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö EP:n pk-yrityksissä - SeAMK Projektit

Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU)

Mietityttääkö yrityksen tulevaisuus? Miten luovia epävarmassa toimintaympäristössä?

Tutkimusten mukaan lähitulevaisuuden ennakoinnilla on merkitystä ja aktiivisesti suuntautuvat ”valppaat” yritykset kannattavat jopa kolmanneksen paremmin kuin verrokkinsa ja kasvavat 200% nopeammin.

STRATU -hanke (2021-2022) tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille valmennusta käytännönläheiseen strategiatyöhön, joka edesauttaa yrityksen tavoitteisiin pääsemistä ja henkilöstön osaamisen johtamista kohti haluttuja tuloksia. Koulutuksissa ja valmennuksissa muodostetaan kokonaiskuva lähitulevaisuuden kriittisimmistä muutostekijöistä, ja turvataan yritysten kilpailukyvyn säilyminen myös lähitulevaisuudessa. Koulutukset ja tilaisuudet ovat hankkeeseen osallistuville yrityksille maksuttomia eivätkä vaadi ennakkovalmistautumista.

Tavoitteet

 • Kehittää pk-yritysten strategista johtamista ja valmentaa yrityksiä käytännönläheisessä strategiatyössä.
 • Tarjota pk-yrityksille tietoa heidän toimialojaan koskevista kehitystrendeistä ja tuoda yritykset yhteen keskustelemaan vallalla olevista ja ennakoiduista muutoksista heidän toimialoillaan.
 • Tuoda tietoa pk-yritysten tulevaisuusnäkemyksistä aluekehittäjille/viranomaisille

Hyödyt yrityksille

 • Käytännönläheisiä vinkkejä tulevaisuustyöhön ja vaihtoehtoisten suunnitelmien rakentamiseen
 • Suunnitelmallisuus luo työtyytyväisyyttä ja merkittävää kilpailuetua osaavasta työvoimasta
 • Varautuminen ja tulevaisuuden suunnittelu on tehokasta riskienhallintaa
 • Strategiatyö ja sen käytännön jalkauttaminen on jatkuva ja luonnollinen osa yrityksen arkea

 

Tulossa syksyllä 2022

TYÖPAJA 13.9. klo  13-15 Alajärvi.

Järjestämme myös toisen työpajan, jonka ajankohta ja paikka tarkentuvat lähempänä.

Yrityssparraukset. Järjestämme yritys- tai yritysryhmäkohtaisia sparrauksia. Jätä hakemus täällä

 • Menneet tapahtumat

  Valmennukset keväällä 2022

  Työpaja 15.3.2022. Kohderyhmänä kuluttaja-asiakkaita palvelevat mikro- ja pk-yritykset.

  TEEMAT: *Huomisen kuluttajatrendit ja niiden vaikutus yritykseni liiketoimintaan / Heli Kurikka, Jari Kolehmainen. *Muutos haltuun strategian avulla / Annika Tidström. *Käytännön strategia -valmennus (Business Model Canvas) / Tero Luoma. Katso video täällä.

  Työpaja 10.5.2022. Kohderyhmänä valmistavan teollisuuden mikro- ja pk-yritykset.

  TEEMAT: *Millaiseen teknologiseen kehitykseen sekä muihin keskeisiin liiketoimintaa mullistaviin muutostekijöihin tulisi varautua valmistavassa teollisuudessa/Heikki Rasku, Heli Kurikka, Jari Kolehmainen*Muutos haltuun strategian avulla / Annika Tidström. *Käytännön strategia -valmennus (Business Model Canvas) / Tero Luoma.

Lisätiedot

SIlmälasipäinen nainen hymyilee.

Suvi Hakala

Asiantuntija, tki

sähköposti

Suvi.Hakala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302040