Digitalisaatio tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen - SeAMK Projektit

Digitalisaatio tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Blogi:

”Tämä on pelkkä talo keskellä ei mitään. Monikaan ei tiedä sen olemassaolosta, sillä harva sinne eksyy. Miten matkailuyritys voisi tuossa paikassa toimia? Miten asiakkaat löytäisivät heidän palvelunsa? – Onneksi on digi!”

 – Ote Piia-Pauliina Mäntysaaren koulutusmateriaalista ”Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen”.

Digitalisaatiosta, tai kotoisammin digistä, puhutaan nyt kaikkialla ja alalla kuin alalla. Myös matkailuelinkeino on kokenut ison muutoksen digitalisaation myötä –  ennen kaikkea siksi, että asiakkaat ovat siirtyneet yhä enenevässä määrin verkkoon. Jos asiakkaat vertailevat matkakohteita, hakevat tietoa ja tekevät ostopäätöksensä yhä useammin netissä, on selvää, että menestyäkseen on yritysten oltava siellä läsnä myös.

Digiloikka saattaa kuitenkin tuntua matkailuyrityksessä isolta ja työläältä. Mitä toimintoja yrityksessä olisi hyvä digitalisoida? Miten kasvattaa näkyvyyttä verkossa? Millaiset ovat hyvät ja toimivat nettisivut? Miten saada aikaan myyntiä? Miten viestiä ja palvella asiakkaita? Mitä kaikkea on digimarkkinointi? Kysymyksiä on lukemattomia ja yksi isoimmista liittyy varmasti alkuun pääsemiseen: Miten ja mistä lähteä liikkeelle ja onko meillä riittävästi osaamista siihen?

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa parasta aikaa käynnissä oleva, matkailuyrityksille suunnattu digitaitokoulutus pyrkii tukemaan eteläpohjalaisia matkailuyrityksiä digitaalisten palveluiden kehittämisessä juuri osaamista kehittämällä. Digitaitokoulutus sisältää 10 koulutuskertaa eri teemoista, joissa pyritään tarjoamaan mahdollisimman kattavasti tietoa digitaalisuuden eri osa-alueista. Koulutuksessa käydään läpi niin asiakkaan digitaalista asiakaspolkua, verkkopalveluita, digimarkkinointia ja myynnin edistämistä, kuin matkailutuotteiden muotoilua ja hinnoittelua verkossa. Tavoitteena on, että digitaitokoulutuksen jälkeen osallistujilla olisi tuoreita ideoita ja valmiuksia digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä.

Mutta mistä siis lähteä liikkeelle? Digitaitokoulutuksessa puhunut SeAMKin tki-asiantuntija Piia-Pauliina Mäntysaari kannusti osallistujia, että tärkeintä on aloittaa jostain – vaikka pienestäkin.

Jos omien digitaitojen kehittäminen kiinnostaa juuri Sinua, matkailuyrityksille suunnatun digitaitokoulutuksen koulutuskertoihin voi vielä ilmoittautua mukaan, olethan silloin sähköpostitse yhteydessä.

Aiheesta voit lukea lisää myös SeAMKin verkkolehdestä: Digitaalisuus puhuttelee matkailualaa – 35 alan toimijaa aloitti digitaitokoulutuksessa.

Digitaitokoulutus ja tämä blogikirjoitus ovat osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022.

Lisätietoja: Anne-Mari Latvala, projektipäällikkö
p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi

Hankkeen verkkosivut: Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä – SeAMK Projektit

#matkailu #digitalisaatio #DigitaidotKuntoonMatkailuyrityksissä #SeAMK