Verkossa viesti kulkee - SeAMK Projektit

Verkossa viesti kulkee

Blogi:

Tänä päivänä internet on kenties merkittävin kanava, kun etsitään tietoa matkailukohteista ja suunnitellaan lomaa tai ollaan järjestämässä esimerkiksi yrityksen seminaaria tai tyky-päivää. Siksi on ensiarvoisen tärkeää panostaa verkkoviestintään. Huolellisesti tehty markkinointi sosiaalisessa mediassa ja muissa internetin palveluissa maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Sosiaalisessa mediassa on muistettava ennen muuta muutama tärkeä asia:

  • Sosiaalinen media on vuorovaikutteinen. Siellä keskustellaan, jaetaan mielipiteitä ja otetaan kantaa.
  • Sosiaalisessa mediassa ikävät uutiset leviävät nopeasti. Kritiikki ja tyytymättömyys ilmaistaan useammin kuin tyytyväisyys.
  • Sosiaalisessa mediassa on oltava aktiivinen ja reagoitava yhteydenottoihin.
  • Muista, että sisältöjä tulee päivittää säännöllisesti.

Ei riitä, että yrityksellä on Facebook-profiili tai tili Twitterissä. Niitä pitää osata myös hyödyntää.

Käynnissä olevassa, matkailuyrityksille suunnatussa digitaitokoulutuksessa annetaan vinkkejä muun muassa siihen, kuinka somea voi käyttää tehokkaasti ja tuloksekkaasti matkailumarkkinointiin. Huonosti hoidetut sometilit saattavat jopa kääntyä itseään vastaan. Tärkeää on myös reagoida asiakkaiden kysymyksiin ja kommentteihin aktiivisesti kohtuullisen ajan sisällä.

Omien sosiaalisen median tilien ja mahdollisten kotisivujen lisäksi on hyvä seurata myös laajemmin mitä yrityksestäsi puhutaan verkossa, sillä moni etsii sieltä vinkkejä ja suosituksia.

Ari Haasio

Digitaitokoulutus ja tämä blogikirjoitus ovat osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankeaika on 1.8.2021-31.12.2022.

Lisätietoja: Anne-Mari Latvala, projektipäällikkö
p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi

Hankkeen verkkosivut: Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä – SeAMK Projektit

#matkailu #digitalisaatio #DigitaidotKuntoonMatkailuyrityksissä #SeAMK