Strateginen vastuullisuus valmennussarja 1/5: Mitä on vastuullinen liiketoiminta ja miksi se on tärkeää? - SeAMK Projektit

Strateginen vastuullisuus valmennussarja 1/5: Mitä on vastuullinen liiketoiminta ja miksi se on tärkeää?

Strateginen vastuullisuus -valmennussarja on pk-yrityksille suunnattu kattava ja tiivis koulutuspaketti.  Osallistumalla jokaiseen valmennukseen, yritys saa hyvät työkalut oman vastuullisuusstrategian laatimiseen ja vastuullisuusviestinnän ja raportoinnin  suunnitteluun.

Kohderyhmänä on pk-yritysten johto ja henkilökunta. Koulutus on maksuton eikä vaadi ennakkovalmistautumista.

Ensimmäinen valmennuspäivä “Mitä on vastuullinen liiketoiminta ja miksi se on tärkeää, ja mistä lähteä liikkeelle?”

Ajankohta ja paikka : Tiistaina 26.9.2023 klo 12.00-15.30 (Frami C, 2.krs,  Timo-luokka, Kampusranta 9).

Sisältö:

Aiheeseen perehtymistä: Peruskäsitteet ja termit, vastuullisuuden “lyhyt historia”, kestävän kehityksen vaiheiden malli. Muuttuvat toimintaympäristön vaatimukset (EU/lainsäädäntö, rahoittajat, asiakkaat, toimittajat, työntekijät). Tutustutaan erilaisiin toimintaympäristön analyysimenetelmiin ja eri toimialojen tiekarttoihin/strategioihin kohti hiilineutraalisuutta 2035.

CASE: Verkkokauppatoimijoiden/kaupan alan vastuullisuusvaatimusten lisääntyminen. Tavarantoimittajan näkökulma/ Suvi Hakala, HR-Living (maahantuoja ja tukkukauppa) 

TYÖSKENTELY: Tutustutaan ja testataan; Vastuullisuuden itsearviointityökalu pk-yritykselle. Toimintaympäristöanalyysi. Verkostoidutaan ja opitaan toisiltamme.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä!

Katso myös muut valmennussarjan valmennukset täältä!

Tilaisuudet järjestää SeAMKin ja Vaasan yliopiston yhdessä toteuttama Tiekartta pk-yritysten kestävän strategisen liiketoiminnan rakentamiseksi -hanke (A80159) EAKR-rahoituksella.