Strateginen vastuullisuus valmennussarja syksy 2023 - SeAMK Projektit

Strateginen vastuullisuus valmennussarja syksy 2023

Nyt on aika laittaa myös pk-yrityksissä vastuullisuusasiat keskiöön! Vastuullisuusasiat koskevat myös pk-yrityksiä, vaikka laki ei vielä siihen velvoittaisikaan. Osana isomman yrityksen toimitusketjua tai esim. rahoitusta hakiessa vastuullisuusraportointiin liittyvät asiat voivat tulla vastaan. Myös asiakkaat, kuluttajat ja muut yhteistyökumppanit kiinnittävät vastuullisuusasioihin yhä enemmän huomiota.

Mitä ja kenelle?

Eteläpohjalaisille pk-yrityksille suunnattu maksuton koulutus/valmennussarja, jota voi hyödyntää oman vastuullisuusstrategian rakentamisen pohjana. Koulutus on suunnattu pk-yritysten johdolle ja henkilökunnalle. Samasta yrityksestä voi osallistua useampi henkilö, ja myös eri henkilöitä yksittäisiin koulutuksiin.

Työpajoissa hyödynnetään ja tutustutaan yhdessä strategia- ja vastuullisuustyökaluihin.  Ajankohtaisten alustusten pohjalta osallistujat pääsevät käytännössä työstämään omaa vastuullisuusstrategiaansa ja -raportointiaan. Pääset myös vaihtamaan ajatuksia samassa tilanteessa olevien yritysten kanssa.

Kouluttajina Paula Linna Vaasan yliopistosta ja Emilia Kangas Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Molemmat ovat kokeneita vastuullisuusasiantuntijoita ja -kouluttajia, ja perehtyneet teemaan nimenomaan pk-yritysten näkökulmista. Mukana case-yrityksiä, esimerkkeinä vastuullisuustyö tekemisestä pk-yrityksissä.

Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ennakkovalmistautumista.

—————————————————————————————————————————–

1. Mitä on vastuullinen liiketoiminta, miksi se on tärkeää ja mistä lähteä liikkeelle omassa vastuullisuustyössä?

Tiistai 26.9. klo 12.00-15.30  Frami C, 2.krs, Timo-luokka (Kampusranta 9C)

Sisältö: Peruskäsitteet ja termit, vastuullisuuden “lyhyt historia”, kestävän kehityksen vaiheiden malli. Muuttuvat toimintaympäristön vaatimukset (EU/lainsäädäntö, rahoittajat, asiakkaat, toimittajat, työntekijät). Tutustutaan erilaisiin toimintaympäristön analyysimenetelmiin ja eri toimialojen tiekarttoihin/strategioihin kohti hiilineutraalisuutta 2035.

CASE: Verkkokauppatoimijoiden/kaupan alan vastuullisuusvaatimusten lisääntyminen. Tavarantoimittajan näkökulma/ Suvi Hakala, HR-Living (maahantuoja ja tukkukauppa) 

TYÖSKENTELY: Tutustutaan ja testataan; Vastuullisuuden itsearviointityökalu pk-yritykselle. Toimintaympäristöanalyysi.

2. Vastuullisuustyön aloittaminen – mistä lähteä liikkeelle?

Tiistai 10.10. klo 12.00-15.30 Frami C, 2.krs, Timo-luokka (Kampusranta 9C)

Sisältö: Vastuullisuustyön aloittaminen yrityksen nykytilan, arvojen, mission ja vision kautta. Tutustutaan vastuullisuuteen ja kestävyyteen pohjaaviin sitoumuksiin ja sopimuksiin. 

CASE: Vahvistetaan myöhemmin

TYÖSKENTELY: Tutustuminen olennaisuusanalyysiin, työkaluja sen aloittamiseen.

3. Vastuullisuusstrategian rakentaminen; miten löytää omat vahvuudet, kehittämiskohteet ja prioriteetit?

Tiistai 24.10. klo 12.00-15.30 Frami C, 2.krs, Timo-luokka (Kampusranta 9C)

Sisältö: Olennaisuusanalyysin läpikäyminen ja sen hyödyntäminen oman vastuullisuusstrategian pohjana. Vastuullisuustiekartta. Mittareiden asettaminen.

CASE: Lennol Oy / Iina Sopanen. “Lennol on Suomen vastuullisin pehmuste- ja tekstiilialan asiantuntija, joka kirittää kumppaninsa kiertotalouden edelläkävijöiksi.” (www.lennol.fi/vastuullisuus)

TYÖSKENTELY: Vastuullisuustiekartta, mittareiden asettaminen

4. Vastuullisuusraportointi – mistä kerätä dataa ja miten raportoida uskottavasti

Tiistai 7.11. klo 12.00-15.30 Frami F, 6.kerros, Neuvotteluhuone 7. Taivas (SeAMK, Kampusranta 11)

Sisältö: Tutustutaan yhdessä sekä GRI-standardin (Global Reporting Initiative) mukaiseen että vapaamuotoisempaan vastuullisuusraportointiin. CSRD-kestävyysraportointi: Mitä se on, miten pk-yritys voi lähteä valmistautumaan.

CASE: Vahvistetaan myöhemmin

TYÖSKENTELY: Mistä ja miten lähdemme raportoimaan? 

5. Viesti vastuullisuudesta

Tiistai 21.11. klo 12.00-15.30 Frami C, 2.krs, Timo-luokka (Kampusranta 9C)

Sisältö: Viestinnän merkitys: brändäys, työnantajakuva, kanavat, sidosryhmät huomioiden. Mikä on Green Claim?

Mistä, missä ja miten viestiä:  Tuloksista, suunnitelmista, toteutus- ja mittaustavoista sekä ulkoisista sitoumuksista.  Miten hyödyntää kolmannen osapuolen antamia sertifikaatteja, sitoumuksia ja raportteja?

CASE: Vahvistetaan myöhemmin

TYÖSKENTELY: Viestintätaulukko + viestintäkalenteri eri kohderyhmille

 

ILMOITTAUDU MUKAAN 22.9.2023 mennessä täällä!

Lisätietoja suvi.hakala(a)seamk.fi tai paula.linna(a)uwasa.fi

 

Tilaisuudet järjestää SeAMKin ja Vaasan yliopiston yhdessä toteuttama Tiekartta pk-yritysten kestävän strategisen liiketoiminnan rakentamiseksi -hanke (A80159) EAKR-rahoituksella.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia