TATTI -hankkeen 1. toimialan tulostyöpaja - SeAMK Projektit

TATTI -hankkeen 1. toimialan tulostyöpaja

#
TATTI-hankkeen toimijat

TATTI – hankkeen ensimmäinen toimialakohtainen tulostyöpaja toteutettiin Härmän kylpylän tiloissa huhtikuussa. Hankkeessa on nyt tehty ergonomiamittaukset kaikissa neljässä mukana olleessa metallialan yrityksessä: Piristeel, Lapua-ketjut, Pellon Group ja Veljekset Ala-talkkari.

Luentosalissa esitys.
Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala

Tilaisuuden alkuun hankkeen asiantuntijaopettajat Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala esittelivät yleisiä havaintoja ja yhteisiä tekijöitä, joita metallialan yritysten mittauksissa oli havaittu. Esityksen aluksi kerrottiin yleisesti työkuormituksen arvioinnista ja työn kuormittavuutta aiheuttavista tekijöistä. Sekä työ itsessään että työntekijästä johtuvat seikat aiheuttavat työstä johtuvaa kuormittuneisuutta. Kuormitus voi olla joko lyhytaikaista ja/tai pitkäaikaista. Se, miten kuormittuneisuus koetaan, on yksilöllistä ja aina riippuvainen muista työntekijän tuntemuksista, ominaisuuksista ja/tai häneen kohdistuvista olosuhteista.

Tyypillisimpiä yhteisiä työn kuormitustekijöitä metallialan yrityksistä löytyi seuraavasti:

  • kiinteät ja isot työkoneet, jotka ohjaavat työasentoja
  • siirrettävien kappaleiden monimuotoisuus
  • toistotyö
  • etukumara työasento
  • vähäinen jalkatila kiinteiden koneiden yhteydessä
  • jalka- ja käsipainikkeiden sijainti
  • tasojen huono säädettävyys

Mittauksiin osallistui neljästä yrityksessä yhteensä 13 henkilöä. Toimintakykymittauksissa havaittiin, että yli puolella mitatuista dominoivan käden puristusvoima oli keskimääräisellä tasolla, samoin kuin kyykistystestin tulokset. Yläraajojen dynaaminen nostotesti painottui hyvälle tasolle, mutta hartiaseudun liikkuvuudessa lähes puolella osallistujista oli lievä liikerajoitus. Tuki- ja liikuntaelimistön rasitus- ja kiputiloja oli oman ilmoituksen mukaan vähän yli puolella mitatuista henkilöistä. Tyypillisimpiä olivat selkä-, niska- ja hartiaseudun- sekä olkapääkivut. Mittauksiin osallistuneiden työntekijöiden keski-ikä oli 39 vuotta ja työkokemusta mitatuista työtehtävistä oli karttunut keskimäärin yhdeksän vuotta.

Esitys luentosalissa
Tuomas Luoma esittelee Lapua-ketjut Oy:n työsuoritusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokaiselta yritykseltä esiteltiin yrityksen itsensä valitsema mittauskohde. Lapua-ketjut Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Luoma esitteli itse työsuorituksen, joka sisältää useita työvaiheita materiaalin keräämisestä hitsaamiseen ja siirtämiseen valmiiden kappaleiden lavalle.

Hankkeen asiantuntijat esittelivät muiden yritysten esimerkit mitatuista työpisteistä. Pellon Group´ilta esiteltiin painavan kappaleen särmäystyö, Piristeeliltä maalaamon linjastolta pitkien lumiesteputkien ripustus- ja purkutyöt ja Veljekset Ala-talkkarilta ns. tuubihitsaus, joka on yksi raskaimmista työvaiheista kyseisessä yrityksessä.

Esimerkeiksi otetuissa työtehtävissä eniten kuormittuneisuutta aiheuttivat painava taakka ja sen siirtely, kurkottelu ylös ja alas sekä useat toistot painavan taakan kantamisessa ja kyyryssä työskentely.

Yhteisiä ratkaisuja metallialan työkuormituksen vähentämiseen etsittiin lähinnä säätöjen kautta. Säädettävien työskentelytasojen kuten jousikärryjen tai linkkupöytien avulla pystyttäisiin kannateltavaa kuormaa käsittelemään vähiten kuormittavalla tasolla työntekijän pituudesta tai ulottuvuudesta riippumatta. Käsiteltävien tai haettavien kappaleiden lukumäärää vähentämällä voidaan myös vaikuttaa kuormittumiseen, samoin kuin oikealla kantoasennolla ja työskentelyasennon vaihtelevuudella. Yksinkertainen tapa jakaa kuormitusta kehossa on molemmin puolinen työskentely, mikä kuitenkin vaatii jonkin verran harjaantumista työtehtävän suorittamiseen uudella tavalla.

Esitys luentosalissa.
Teemu Suokko esittelee väitöskirjatutkimustaan

Teemu Suokko, Itä-Suomen yliopiston nuorempi tutkija esitteli ergonomia-aiheista väitöskirjatutkimustaan, jossa tutkitaan osallistavan ergonomian vaikuttavuutta valmistavassa teollisuudessa yritysten tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. On tärkeää keskittyä yritysten koko toimintajärjestelmän kehittämiseen, josta hyötyvät sekä yritys että siellä toimiva henkilöstö. Parhaimmillaan yhdessä suunnitellut ja toteutetut kehitystoimenpiteet yrityksissä parantavat henkilöstön työkyvyn ennustetta ja yrityksen kilpailukykyä.

Keskustelussa yritysten edustajien kanssa todettiin, että pienilläkin muutoksilla tai säädöillä voidaan vaikuttaa työskentelyasentoihin ja työn kuormittavuuteen paljonkin. Nämä muutostarpeet on kuitenkin ensin osoitettava ja sen jälkeen työntekijöiden tiedostettava ja oivallettava. Tilaisuudessa todettiin myös, että tämänkaltaiset yhteiset tapaamiset ja keskustelutilaisuudet yritysten kesken olisivat tervetulleita jatkossakin, jotta voitaisiin vaihtaa kokemuksia, hyviä käytänteitä ja mielipiteitä työergonomiaan ja työhyvinvointiin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Tatti-hankkeen toimijat: Aleksi Frimodig, Merja Hoffrén-Mikkola, Kirsi Paavola, Pia Haapala