TATTI - hankkeen 1. Hyvinvointiseminaari - SeAMK Projektit

TATTI - hankkeen 1. Hyvinvointiseminaari

#
Tatti-hankkeen toimijat Pia Haapala, Merja Hoffrén-Mikkola, Kirsi Paavola ja Aleksi Frimodig kokeilevat ulkoisia tukirankoja

TATTI – Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi – ESR -projektin ensimmäinen hyvinvointiseminaari toteutettiin yhteistyössä SeAMKin Maakuntakorkeakoulutoiminnan kanssa Kuortaneen urheiluopistolla toukokuun 12. päivä. Ensimmäisen seminaarin otsikkona oli Työhyvinvointi kannattaa aina! ja pääaiheena henkilöstön työhyvinvoinnin merkitys yrityksen taloudelliselle tulokselle.

Aamu aloitettiin hankkeen tarjoamalla, maukkaalla ja ravitsevalla aamiaisella liikuntahotellin buffet-ruokalassa. Tilaisuuden aluksi projektipäällikkö ja hanketoimijat esittelivät itsensä seminaarin yleisölle, jota oli paikan päälle saapunut yli 20 henkilöä. Lisäksi seminaaria seurasi Teams-yhteyden välityksellä toistakymmentä osallistujaa. Projektipäällikkö kertoi myös lyhyesti Tatti-hankkeen tavoitteet, tähänastisista toimenpiteistä ja hankkeen etenemisen tilanteesta.

Seminaarin ensimmäinen puhuja oli filosofian tohtori Ossi Aura. Esityksen alussa pohdittiin työhyvinvoinnin määritelmiä, joita on satamäärin riippuen tahosta, joka työhyvinvointia määrittää. Työhyvinvoinnin käsite on hyvin erilainen työntekijän itsensä kuvailemana kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tai yritysjohtajan mukaan.

Mieshenkilö esitelmöi luennolla
Ossi Aura kertomassa henkilöstön tuottavuudesta

Tärkeimpänä henkilöstötuottavuuden tekijänä Ossi Aura pitää johtamista ja sen kaikkia osa-alueita organisaatiossa. ”Johtamisen ketjun jokaisen askelman hyvä tekeminen tuottaa kestävää tulosta”. Johtamisessa selkeät tavoitteet ja vastuut on päätettävä. Johtajuudessa taas on tärkeää ihmislähtöinen, henkilöstöä valmentava ote. Ilman osaavaa johtamista henkilöstötuottavuus eli henkilöstön yleinen kyvykkyys ei kehity. Organisaation sairauspoissaolojen hallinnassa Aura jakaa vastuuta kaikille organisaation tasoille johtoryhmästä ja linjajohdosta esimiehiin, työsuojeluun, henkilöstöön ja aina työterveyshuoltoon saakka. Tässä vastuunjaossa oleellista on päättää vastuut selkeästi ja sopia aukoton raportointisysteemi.

Ossi Auran alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua henkilöstön tuottavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä organisaatioissa.

Toisena aiheena seminaarissa kerrottiin exoskeletoneista eli ulkoisista tukirangoista ja niiden  mahdollisuuksista työn fyysisen kuormittumisen vähentämiseen. Toimitusjohtaja Minna Laine Meditas Oy:stä esitteli erilaisia ulkoisia tukirankoja ja Mäkelä Alu Oy:n työsuojelupäällikkö Sanna Moilanen kertoi kokemuksista ulkoisten tukirankojen kokeilukäytöstä fyysisesti vaativissa työtehtävissä.

Meditas Oy:n esittely luentosalissa
Sanna Moilanen ja Minna Laine puhumassa ulkoisten tukirankojen käytöstä

Meditas Oy on puettavien tukirankojen maahantuoja ja käytön kouluttaja. Minna Laine kertoi exoskeletoneista yleensä, niiden kehityksestä ja käyttötarkoituksesta. Erityisesti yläraajojen tukemiseen tarkoitetuilla tukirangoilla on saatu hyviä tuloksia käytännön kokeiluissa eri alojen yrityksissä. Exoskeletonit kehittyvät myös koko ajan siten, että niistä tulee kevyempiä, sirompia ja helpompia pukea päälle ja käyttää.

Sanna Moilanen kertoi Mäkelä Alu Oy:ssä exoskeletonien kokeilusta ja siitä saaduista kokemuksista ja tuloksista. Kokeiluun lähdettiin yrityksen johdon aloitteesta tavoitteena tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentäminen ja työn kuormittavuuden keventäminen. Henkilöstön suhtautuminen ulkoisen tukirangan kokeilukäyttöön on vaihdellut epäluuloisesta innokkaaseen, mutta kokeilijoita on riittänyt kyllä koko ajan. Kokeilu jatkuu edelleen ja jo tässä vaiheessa on havaittu ulkoisesta tukirangasta olevan hyötyä tietyissä työtehtävissä.

Esittelyjen jälkeen seurasi mielenkiintoista keskustelua tukirangoista ja niiden käytöstä ja käytännöllisyydestä. Yleisöllä oli mahdollisuus myös kokeilla tukirankojen käyttöä.

Kaksi henkilöä keskustelee ulkoisesta tukirangasta.
Pihlajalinnan työfysioterapeutti Riitta Roth kokeilee Ironhand® robottihanskaa