Hevosnäkökulmaa ja eläinten hyvinvointia Sarkamessuilla - SeAMK Projektit

Hevosnäkökulmaa ja eläinten hyvinvointia Sarkamessuilla

#
Sarkamessut 2023

Hevosnäkökulmaa ja eläinten hyvinvointia Sarkamessuilla 

 

Muutaman vuoden viiveen jälkeen Seinäjoki Areenassa järjestettiin tänä keväänä Sarkamessut, joka on kaksipäiväinen maatilarakentamisen, energian ja metsätalouden ammattilaistapahtuma. Sarka-messuilla on näytteilleasettajien lisäksi erilaisia seminaareja, paneelikeskusteluja ja tietoiskuja. 

Esillä oli myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Kestävät Ruokaratkaisut -teeman hankkeita. ”Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta” -hanke, eli tutummin Green Care -heppahanke kävi tutustumassa messuihin hevosten ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Messuilla oli perjantaina puolen päivän jälkeen mukavasti ihmisiä. Lipunmyynnissä ei ollut ruuhkaa ja palvelu oli ystävällistä. Kuvassa 1 hankkeen harjoittelija SeAMKin messuosastolla. 

Hankkeen harjoittelija SeAMKin osastolla hankkeen esitekädessä.

Sarkamessuilla eläinten hyvinvointiasiat tulivat esille parlamentaarikko Elsi Kataisen puheessa (kuva 2). Hän painotti maatalousyrittäjien hienoa asennetta ja sopeutumiskykyä uusiin eläinten hyvinvointivaatimuksiin. Messuilla oli erään seminaarin aiheena älyjuoma-automaatti. Tällä innovaatiolla pystytään selvittämään karjatilassa, paljonko juotiin ja kuka eläimistä joi. Erittäin mielenkiintoinen innovaatio, mikä varmasti laajenee muidenkin kuin nautaeläinten käyttöön. Hevospuolella on haasteena juuri juodun nesteen määrän arvioiminen, kun käytössä ovat perinteiset juoma-automaatit.

Sarkamessujen viisi panelistia istuvat rivissä lavalla.

Sarkamessuilla vieraili järjestäjän verkkosivujen mukaan 10 058 maataloudesta kiinnostunutta kävijää (Pytinki.fi). Näytteilleasettajat olivat hyvin teknologiapainotteisia. Eläinten hyvinvointiin liittyivät muun muassa Faban esittelemät sorkkahoitoteline, karjaharja ja sorkkakylpymatto. Näyttelykehässä (kuva 3) esiteltiin rakenteeltaan hyviä eläimiä. Ayrshire Grand Championship-kilpailu keräsikin paljon yleisöä.

Nauta ja sen esittäjä näyttelykehässä. 

Ihmisten hyvinvointiasiat olivat esillä Luonnonvarakeskuksen, Melan ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan osastoilla. Tapahtuma itsessään oli varmasti usealle maatalousyrittäjälle ja -työntekijälle hyvinvointia tuottava. Samanhenkiset ihmiset tapasivat ja pääsivät vaihtamaan kuulumisia toistensa kanssa. Mahdollisesti luotiin uusia tuttavuuksia ja verkostoiduttiin messuilla.

Maatalousalan messuilta voisi tulevina vuosina löytyä myös selvästi hyvinvointia tuottavia toimijoita. Tällainen voisi olla esimerkiksi Green Care -toimintaan liittyvä yritys, sillä vaikkei Green Care -aiheita vielä messuilta bongattu, myös Green Care -toiminta yleistyy Suomessa, ja maatilat ovat yksi tärkeä toimintaympäristö, jossa toimimisella on todettu hyvinvointivaikutuksia (Turpeinen & Mäki-Rautila 2023). Green Care on ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi luontolähtöisesti.  Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta -hankkeen teemoja ovat ihmisten hyvinvointi ja Green Care; hevosten hyvinvointi ja lajinmukaiset elinolosuhteet; liiketoimintamahdollisuudet ja uudenlaiset palvelut; alueellinen taso ja maaseudun elinvoimaisuus. Hevosala onkin myös tärkeä osa modernin maaseudun vetovoimaisuutta, ja maatalous ja hevosala linkittyvät toisiinsa monelta osin.  

 

Pirjo Matinlauri,  

Agrologiopiskelija (AMK),  

harjoittelija  

 

Soila Huhtaluhta, 

Asiantuntija TKI 

 

Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta hanke, SeAMK 

 

 Lähteet: 

Turpeinen, M. & Mäki-Rautila, J. 2023. Opas ja sopimuspohja, Green Care -hoivapalvelun tuottamisesta kumppanuusmallin avulla. ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry/maa- ja kotitalousnaiset, Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä. Green Care -hoivahanke 2019-2022. https://www.proagria.fi/uploads/PIENI_Opas-ja-sopimuspohjan-Green-Care-hoivapalvelun-tuottamisesta-kumppanuusmallin-avulla.pdf  

Pytinki.fi. (30.1.2023). Sarkamessut https://pytinki.fi/sarka/?fbclid=IwAR3WdpuboLqUTHYHp-S6soZBrmHgvuGlFJjpksNaHCFSbpcY1mDN7JGgkBg