OSMO-hanke mukana Osaaminen näkyviin -viikolla 2.-8.10.2023 - SeAMK Projektit

OSMO-hanke mukana Osaaminen näkyviin -viikolla 2.-8.10.2023

#

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, Jotpa, järjestää Osaaminen näkyviin -viikon 2.–8.10.2023. Tapahtumaviikon tavoitteena on auttaa, innostaa ja kannustaa työikäisiä ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.

Piilossa oleva osaaminen esille

Osaaminen näkyviin -viikolla keskitytään meissä kaikissa piilevään osaamispotentiaaliin. Taustalla on ajatus siitä, että jokaisella meistä on monenlaista ja moninaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen myös käyttöä. Osaamisen käyttöönottoon liittyy myös osaamisen siirrettävyys, eli sen ymmärtäminen käytännössä, että esimerkiksi vapaa-ajalla hankittua osaamista voi käyttää myös työelämässä.  Osaaminen on jo itsessään arvokasta, mutta sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä niin osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin kuin työllisyydenkin näkökulmista. (Jotpa, 2023.)

Ihmiselle kertyy moninaista osaamista läpi elämän. Valtaosa aikuisten oppimisesta tapahtuu työssä työtä tekemällä, minkä lisäksi uusia asioita opitaan koulutuksissa, harrastuksissa, ihmissuhteissa ja arjen askareissa. Aina omaa osaamista ei kuitenkaan edes huomaa, saati että osaisi sitä ulkopuoliselle sanoittaa. Jotpan (2023) teettämän kyselyn mukaan Suomessa onkin valtavasti piilossa olevaa osaamista. Kyselyyn vastanneista työikäisistä 40 % koki, että heillä on osaamista, jota he haluaisivat käyttää työssään enemmän, mutta lähes puolet kaikista kyselyyn vastanneista koki, että omasta osaamisesta kertominen on vaikeaa. Vain 42 %:n mielestä omaa osaamista arvostetaan työelämässä.

Piilossa olevan, ja siten usein hyödyntämättömän, osaamisen määrää voidaan pitää merkittävänä ja Osaaminen näkyväksi -viikko pyrkiikin toimimaan yhtenä keinona vaikuttaa osaamisen esilletuomiseen. Jotpa koollekutsujana on saanut tapahtumaviikkoon mukaan noin 200 erilaista toimijaa, jotka ovat sitoutuneet tekemään osaamisensa näkyväksi. Ajatuksena on, että kun mahdollisimman moni tuo rohkeasti esiin eri elämäntilanteissa hankittua osaamista, muuttuu osaamisesta kertominen helpommaksi koko yhteiskunnan tasolla.

Osaamisteemaisia tempauksia ja tapahtumia

Osaaminen näkyviin -viikolla järjestetään osaamisteemaisia tempauksia ja tapahtumia ympäri Suomen eri toimijoiden ja Jotpan itsensä toimesta. OSMO-hanke on viikolla mukana haastamalla erityisesti kaikki majoitus-, ravitsemis-, matkailu- ja tapahtuma-alojen toimijat osaamisen äärelle. Haasteen ideana on, että kannustamme ensi viikon aikana jokaista pysähtymään hetkeksi päivän päätteeksi ja pohtimaan, mitä osaamista on tänään päässyt hyödyntämään tai todistamaan, sekä jakamaan tämän ajatuksen jonkun toisen kanssa.

Erityisesti jakamisen kautta voimme tehdä näkyväksi niin omaa kuin toisenkin osaamista. Kuten Jotpan (2023) verkkosivuilla todetaan: Osaaminen saa merkityksensä suhteessa muihin ja siksi ymmärrys omasta osaamisesta lisääntyy usein vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Itse ei aina näe omia vahvuuksiaan, tai keskitymme siihen, mitä emme osaa tai ajattelemme, että muut osaavat kuitenkin paremmin. Osaamisen huomaaminen lisää yksilön ja sitä kautta myös yhteisöjen hyvinvointia. Myös toisen osaamisen näkeminen on kannatteleva tekijä kohti myönteistä osaamiskulttuuria, jossa tuemme toisiamme ja kiinnitämme huomiota toistemme taitoihin.

”Ihan sama mitä osaan, jos olen yksin sen osaamiseni kanssa. Toki on yksittäisiä asioita, joista nautin itsekseni, mutta en tullut maailmaan olemaan itsekseni.” (Osallistujan kommentti Jotpan järjestämästä, osaamisteemaisesta Erätauko -keskustelutilaisuudesta).

Haasteen lisäksi OSMO-hanke järjestää ensi viikon päätteeksi virtuaaliset Osaamiskahvit perjantaina 6.10.2023 klo 14–14.30. Tilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Osaamiskahveilla tarkoituksena on käydä yhteistä keskustelua viikon aikana tehdyistä havainnoista osaamiseen liittyen; tuoden esille niin omaa, työkaverin kuin työyhteisönkin osaamista. Etäkahveilla annetaan vinkkejä myös Jotpan julkaisemista, käytännönläheisistä työkaluista ja harjoitteista, joita voi arjessa hyödyntää osaamisen tunnistamisessa.

Anne-Mari Latvala
projektipäällikkö
Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanke

Liity mukaan Osaamiskahveille tästä linkistä.

Lähteet:

Jotpa, 2023. Osaaminen näkyviin -viikko. https://www.jotpa.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/osaaminen-nakyviin-viikko. 26.9.2023.

Jotpa, 2023. Mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? https://backend.jotpa.fi/sites/default/files/documents/Kyselytutkimus_Mit%C3%A4_ty%C3%B6ik%C3%A4iset_ihmiset_ajattelevat_jatkuvasta_oppimisesta_2023_saavutettava.pdf. 26.9.2023

Hankkeen verkkosivut: projektit.seamk.fi/OSMO.

Artikkeli on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.