Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku - OSMO-hanke käynnistyi - SeAMK Projektit

Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku - OSMO-hanke käynnistyi

#

 

​​SeAMK ja Sedu yhteistyössä ovat käynnistäneet syksyn 2022 aikana Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hankkeen, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan sekä tapahtuma-alan osaamista, kasvattaa alojen houkuttelevuutta potentiaalisena uravaihtoehtona ja vahvistaa pitovoimaa osaavan työvoiman suhteen.  

Hankkeessa kartoitetaan kyseisille aloille siirtyvien ja aloilla jo olevien henkilöiden osaamista ja sen kehittämistarpeita hakevan toiminnan sekä osaamistarvekartoitusten avulla. Näiden pohjalta toteutetaan alojen monipuolista lisäkoulutusta, matalalla osallistumiskynnyksellä ja eri pituisin jaksoin; aina muutaman tunnin täsmäkoulutuksista pidempikestoisiin koulutuksiin. Koulutukset toteutetaan oppilaitosten lisäksi erilaisissa oppimisympäristöissä; kuten työpaikoilla, verkossa tai elämyksellisissä kohtaamispaikoissa. Lisäksi osallistujien henkilökohtainen mentorointi on vahvasti mukana läpi hankkeen. Mentoroinnin tavoitteena on ohjata osallistujia heille soveltuviin koulutuksiin ja varmistaa osaamisen kehittyminen. 

Hanke tuottaa toimintamallin hakevan toiminnan erilaisten keinojen ja käytänteiden hyödyntämisestä kohderyhmän tavoittamisessa, kyselytyökalun osaamistarvekartoitusten tekemistä varten, sekä koulutustarjottimen, joka sisältää monipuolista lisäkoulutusta aloille; mukaan lukien sekä täsmäkoulutukset että pidempikestoisen koulutustarjonnan. Lisäksi hanke tuottaa verkkosivuston, jonne kootaan tietoa hankkeesta ja sen tuottamista materiaaleista myös jatkossa hyödynnettäväksi.  

Hankkeen vaikuttavuutta tullaan seuraamaan ja arvioimaan matkan varrella monin tavoin. Lyhyellä aikavälillä hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa osallistujilta kerättävän palautteen, ohjausryhmätoiminnan ja itsearvioinnin avulla. Pitkän aikavälin tavoiteltua kehitystä seurataan havainnoimalla ja arvioimalla osallistujien osaamisen vahvistumista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa, sekä aloille työllistymistä. ​ 

Hanketiedot: 

  • Hankkeen nimi: Osallistujalähtöinen moniammatilinen koulutuspolku – OSMO-hanke
  • Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus  
  • Hankeaika: 1.9.2022 – 31.8.2024  
  • Hankkeen toteuttajat: päätoteuttaja SeAMK, osatoteuttaja Sedu   
  • Budjetti: 266 512 €  

Lisätietoja: Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala (SeAMK), p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi ja projektiasiantuntija Minna Luomanen (Sedu), p. 040 8680 735, minna.luomanen@sedu.fi 

Artikkeli on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.