Toimintamalli ja työkalut yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen - SeAMK Projektit

Toimintamalli ja työkalut yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen

SeAMK haluaa tukea pk-yrityksiä menestymään ja kasvamaan. Panostamalla pitkäjänteiseen ja systemaattiseen kehittämiseen yritys voi parantaa merkittävästi omaa asemaansa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sen vuoksi olemme kehittäneet pk-yrityksille suunnattuja työkaluja, joita käyttämällä yritys voi itse tunnistaa uusia mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

Tässä hankkeessa kehitettiin kolme työkalua:
1. KIERTOLIIKE – kiertotaloudella kohti kestävämpää liiketoimintaa
2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointityökalu
3. Innovaatiocanvas

Kaikki työkalut ovat vapaasti käytettävissä ja ladattavissa alla olevien linkkien kautta.

Miten työkalut kehitettiin?

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla pk-yritykset voivat testata vihreää kasvua tukevia kehittämistoimenpiteitä. Toimintamallia testattiin kuuden eteläpohjalaisen pk-yrityksen kanssa. Yritysten koko vaihteli 3-40 työntekijän välillä.

Jokaisen pilottiyrityksen kanssa järjestettiin neljä yksilöllistä tapaamista. Pilotointi alkoi aloituspalaverilla, jonka tavoitteena oli syventää ymmärrystä yrityksen taustoista, nykyisestä toiminnasta sekä kokemuksesta ja kiinnostuksesta ympäristövastuuseen ja vihreään kasvuun. Sen jälkeen kunkin yrityksen kanssa järjestettiin kaksi työpajaa, joissa testattiin yllä mainittuja työkaluja. Työpajojen jälkeen järjestettiin vielä lopetuspalaveri, jossa käytiin läpi työpajatyöskentelyssä nousseita yrityksen vahvuuksia ja kehityskohteita. Tapaamisessa käytiin läpi myös vahvuuksille ja heikkouksille perustuvia toimenpide-ehdotuksia.

Pilotointi oli yrityksille ilmainen ja siitä kertyi yritykselle de minimis -tukea.