GreenGrow – tukea pk-yritysten kestävään kasvuun - SeAMK Projektit

GreenGrow – tukea pk-yritysten kestävään kasvuun

Vihreä siirtymä on käynnissä – mikä on yrityksesi rooli tässä siirtymässä?

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää kohti yhteiskuntaa, jossa talouskasvua ei perusteta luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisten energialähteiden käyttöön. Ekologinen kestävyyskriisi (ilmastonmuutos, luontokato ja saastuminen) on seurausta nimenomaisesti siitä, että kulutamme sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja kestämättömästi – liikaa, ja liian nopealla tahdilla. Koska ilmaston lämpeneminen ja luontokato ovat kiihtyneet uhkaavasti viime vuosina, on vihreä siirtymä ja sen vauhdittaminen ensiarvoisen tärkeää.

Heikentynyt ympäristön tila aiheuttaa yrityksille sekä suoria että epäsuoria uhkia. Suoria uhkia ovat muun muassa raaka-ainepula tai äärimmäisten sääolosuhteiden lisääntyminen, kun taas epäsuorat uhat nousevat esimerkiksi  lainsäätäjien, rahoittajien ja asiakkaiden lisääntyvien vaatimusten ja odotusten kautta. Mikäli yritykset haluavat turvata liiketoimintansa pitkällä aikavälillä, on näihin uhkiin varauduttava ja mukautettava liiketoimintaa tulevaisuuskestäväksi.

Vihreä siirtymä ei tarkoita yritykselle pelkästään erilaisia uhkia, vaan pitää sisällään valtaisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Kysyntä erilaisille kestäville ratkaisuille ja tuotteille on jo nyt kasvanut räjähdysmäisesti, ja kysynnän odotetaan lisääntyvän yhä voimakkaammin tulevien vuosien aikana. Jo tällä hetkellä rahoitusta ohjataan erittäin voimakkaasti näiden ratkaisujen kehittämiseen, ja tulevaisuudessa rahoitusmarkkinoiden suunta kääntyy entistä voimakkaammin kohti sijoituksia, jotka edistävät ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Tulevaisuuden markkinat syntyvät alueille, joille rahoitusta ohjataan – ja näille markkinoille jokaisen yrityksen kannattaisi kiirehtiä, sillä ensimmäiset saapujat hyötyvät usein edelläkävijyyden tuomista eduista.

Etelä-Pohjanmaalla jopa yli kolmasosa alueen pk-yrityksistä on kehittänyt näitä innovatiivisia tuotteita tai palveluita, joilla voidaan olla mukana edistämässä vihreää siirtymää. Liity mukaan näiden edelläkävijäyritysten kasvavaan joukkoon ja lähde rakentamaan kestävää ja menestyksekästä liiketoimintaa ja tulevaisuutta!

EAKR-rahoitteissa GreenGrow-hankkeessa autetaan Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiä kehittämään omaa osaamista liittyen vihreään kasvuun ja sen mahdollisuuksiin sekä yleisemmin kestävään kehitykseen. Yritykset saavat asiantuntijatukea liiketoiminnan kestävyyden kehittämisessä, ja yritysten kanssa etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia vihreästä siirtymästä.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Seuraa meitä somessa!

Facebook

LinkedIn

Tilaa kestävyystietoa ja -työkaluja keskitetysti tarjoavan Riihen uutiskirje!

Hankkeen tiedot

  • Nimi: GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla
  • Kesto: 1.8.2021 – 31.8.2023
  • Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset
  • Budjetti: 226 160 €
  • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.)

Lue lisää tietoa hankkeesta täältä.

Lisätiedot

Punertavahiuksinen nainen seisoo petroolinvärinen mekko päällään.

Sanna Joensuu-Salo

Tutkijayliopettaja, dosentti

erikoisala: markkinointi, yritysten kasvu, yrittäjyyskasvatus

sähköposti

Sanna.Joensuu-Salo(a)seamk.fi

puhelin

+358408680144

Henkilökuva

Anmari Viljamaa

Tutkijayliopettaja

sähköposti

Anmari.Viljamaa(a)seamk.fi

puhelin

+358408302397

Vaalea pitkähiuksinen nainen seisoo toinen käsi lanteilla.

Laura Könönen

Asiantuntija, tki

sähköposti

Laura.Kononen(a)seamk.fi

puhelin

+358408301244

Vaalea, silmälasipäinen henkilö seisoo kädet puuskassa.

Annukka Koivuranta

Projektipäällikkö

sähköposti

Annukka.Koivuranta(a)seamk.fi

puhelin

+358408302056