Maksuton ympäristöasioiden johtamisen koulutus alkaa - SeAMK Projektit

Maksuton ympäristöasioiden johtamisen koulutus alkaa

#

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki University of Applied Sciences.Kuvassa tekstilogo "Ytyä teollisuuteen" ja nouseva nuolikäyrä

 

Menestyvä yritys kehittää ympäristöosaamistaan

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet voivat tuntua raskailta, mutta on tärkeä muistaa, että muutos luo aina mahdollisuuksia uudelle. Puutteellinen ymmärrys luo turvattomuutta ja vastarektioita. Muutoksen vastustaminen ei kuitenkaan yleensä ole se menestyvän liiketoiminnan ja kasvun tie. Myös passivoituminen asettaa toimijan erittäin riskialttiiseen asemaan. Tällöin toimija enemmän ajelehtii virran mukana kuin ohjaa itse venettä. Jatkuva oppiminen luo toivoa, kasvua ja sopeutumiskykyä. Kestävän tuotesuunnittelun merkitys kasvaa, mikä voi luoda uutta markkinaa ja osaajille kilpailuetua suunnittelu- ja tuotekehitysrintamalla.

Yrityksen ympäristöosaamisen hyödyntäminen kilpailuetuna liiketoiminnassa, vaatii ympäristöasioiden tietoista johtamista. Ympäristönäkökulma tulee ottaa kokonaisvaltaisesti osaksi yrityksen arkea ja päätöksentekoa. Ympäristöasioiden johtaminen voi tarkoittaa ympäristöohjelman laatimista, raaka-aineiden ja energian optimaalista käyttöä ja kierrätystä sekä resurssitehokkuutta. Toisaalta toimien vieminen käytäntöön edellyttää osaavaa henkilöstö- ja sidosryhmäjohtamista ja aktiivista viestintää. Osallisuus luo työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistaminen ottaa yrityksen voimavarat tehokkaasti käyttöön muutoksessa. Osallistaminen taas edellyttää taitavaa johtamista.

 

SeAMKilla alkaa maksuton ympäristöasioiden johtamisen koulutussarja 14.2.2023

SeAMK järjestää keväällä 2023 ympäristöasioiden johtamisesta maksuttoman etäkoulutusten sarjan. Lähtökohtana ovat pk-yritysten mahdollisuudet, tarpeet ja resurssit. Koulutussarja on tarkoitettu E-P:n työelämälle, työtä etsiville, opetushenkilöstölle ja opiskelijoille. Koulutussarja järjestetään osana hanketta ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta, joten sisällössä näkyvät erityisesti pk-teollisuuden tarpeet, mutta sama tieto on sovellettavissa kaikenlaisiin yrityksiin.

Koulutussarjan sisältöinä ovat mm. ympäristöjohtamisen tavoitteet ja työkalut sekä ympäristöjohtaminen yrityksen arjessa. Kokonaisuus on kattava läpileikkaus asioista, jotka liittyvät ympäristöjohtamiseen. Tavoitteena on parantaa sekä alueen yritysten että osallistujien henkilökohtaista osaamispääomaa ja sen myötä kilpailukykyä.

Ympäristöasioiden johtamisen koulutussarja starttaa 14.2.2023 klo 8.30 johdatuksella yrityksen ympäristöjohtamiseen. Luodaan ymmärrys siitä, että liiketoimintaa ei tehdä tyhjiössä. Tässä osiossa käydään läpi seuraavia teemoja:

  • Tekijät, jotka ohjaavat yritystä kohti kestävää liiketoimintaa
  • Maapallon kolmoiskriisin suurimmat riskit yrityksen näkökulmasta
  • Ilmasto- ja ympäristötavoitteet muokkaavat liiketoimintaa
  • Kaikenkokoisten yritysten asiakas- ja sidosryhmäodotukset muuttuvat
  • Mitä yrityksen tulee tietää vihreästä siirtymästä?
  • Twin transition muuttaa tuntemamme maailman – myös yrityksissä