Viisaalla resurssien käytöllä kilpailukykyä pk-yrityksiin -valmennus - SeAMK Projektit

Viisaalla resurssien käytöllä kilpailukykyä pk-yrityksiin -valmennus

#

Euroopan unionin, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen, SeAMKin ja Tampereen ammattikorkeakoulun logot

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Valmennus on peruutettu vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi!

Valmennus järjestetään
29.11.2023 klo 8.00–11.15 Frami F, Y-zone (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kampusranta 11, Seinäjoki)

Kiertotalous ei ole vain isojen linjojen juttu, vaan siitä on löydettävissä monenlaisia uusia mahdollisuuksia pk-yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja kasvuun.

Kiertotalous mahdollistaa entistä viisaampaa resurssien käyttöä ja kustannussäästöjä. Samalla se luo kasvumahdollisuuksia esimerkiksi huollon, vuokrauksen, uudelleenvalmistuksen tai uusien palveluiden kautta. Liiketoiminnan kestävä kehittäminen houkuttelee niin investointeja kuin työntekijöitä. Kiertotalous auttaa pysymään mukana maailman myllerryksessä, pitämään yllä kilpailukykyä tai löytämään kasvua. Se voi johtaa jopa koko liiketoiminnan uudistamiseen pitkällä tähtäimellä. Mitä kiertotalous voisi tarkoittaa yrityksesi näkökulmasta? Miten lähteä liikkeelle matalalla kynnyksellä, pk-yrityksen resursseilla?

Tule kuulolle maksuttomaan aamupäivätilaisuuteen. Opit tunnistamaan kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia, joiden kautta voit kehittää nykyistä ja luoda ehkä myös uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle. Tilaisuuden jälkeen osallistujat pystyvät rakentamaan edustamalleen yritykselle askeleet kohti kestävämpää liiketoimintaa, omasta nykytilanteestaan käsin

Valmennuksessa opitaan:

  • Konkreettisten yritysesimerkkien kautta, mitä kiertotalous tarkoittaa
  • Käyttämään työkalua, jolla tunnistetaan omat kehityskohteet, luodaan aikataulu ja viedään ideat arjen toiminnaksi askel kerrallaan
  • Bonuksena opit, miten kehitystyötä voi jatkaa omassa yrityksessä henkilökunnan kanssa

 

Tilaisuuksissa hyödynnetään mm. seuraavia työkaluja: Lisää kierroksia! ja Kiertotalouden Roadmap. Asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Heli Hietala ja Krista Mäki.

Heli on pk-yrityksen kestävän liiketoiminnan monialainen kehittäjä. Koulutustaustaltaan Heli on sekä liiketoiminnan johtamisen että ympäristö- ja energiatekniikan ammattilainen. Helillä on pitkä kokemus teollisen pk-yrityksen erilaisista tehtävistä tuotekehityksestä markkinoinnin johtamiseen ja edelleen perheyrityksen hallintoon. Ympäristö- ja energia-asiat ovat vahvasti Helin arvoissa, mutta niin on myös eteläpohjalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja sen myötä alueen elinvoiman vahvistaminen. Viimeisimpänä Heli on toiminut projektipäällikkönä SeAMKin hankkeessa, jossa on kehitetty yritysten ympäristöasioiden johtamisen osaamista kokonaisuutena sekä syventäen asioita hiilijalanjälkilaskentaan ja kiertotalouteen.

Kristalla on yli kymmenen vuoden kokemus pk-yritysten ympäristöasioiden kehittämisestä. Hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana SeAMKin hankkeissa, joissa edistetään kestävää liiketoimintaa ja kiertotaloutta Etelä-Pohjanmaalla. Kristalle on tärkeää merkityksellisyyden kokemus omassa työssä ja oman osaamisen jakaminen. Hän innostuu ratkaisuista, niin teknologisista kuin toimintamalleihinkin perustuvista, joilla voidaan yhtä aikaa ratkaista ympäristön kantokykyyn liittyviä haasteita sekä luoda uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Kristalla on vahva tuntemus alueen yrityskentästä ja juuret syvällä Etelä-Pohjanmaan mullassa, minkä vuoksi alueen yritysten kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on hänelle tärkeää.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä linkistä sunnuntaihin 26.11. mennessä.

Huomaa myös muut valmennukset tavoitteiden tueksi!

Tarjoamme valmennuksia aiheista Startti vastuullisuuteen, Tehoa pienen yrityksen markkinointiin, Tiedosta kilpailukykyä ja Yksinyrittäjästä tiiminvetäjäksi. Tutustu tarjontaan MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -sivustolla!

 

TAMKin ja SeAMKin kanssa menossa mukana Länsi-Suomen muut osatoteuttajat