ILPO, Opas pk-yrityksen ilmastopäästöjen (hiilijalanjäljen) laskentaan on julkaistu - SeAMK Projektit

ILPO, Opas pk-yrityksen ilmastopäästöjen (hiilijalanjäljen) laskentaan on julkaistu

kategoria: Yleinen
#

ILPO on täällä – Opas pk-yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan

ILPO on käytännönläheinen opas pk-yrityksen ilmastopäästöjen eli hiilijalanjäljen laskentaan. Tässä oppaassa lähtökohtana on, että hiilijalanjäljen laskenta ei tarvitse olla käyttäjälle ennestään tuttua, vaan oppaan avulla kaikki pääsevät vauhtiin. Itse laskennan ja sen tuloksen lukemisen lisäksi oppaassa kerrotaan, mikä hiilijalanjälki on ja mitä siitä on hyvä tietää ennen laskennan aloittamista, sekä miksi yrityksen kannattaa selvittää hiilijalanjälkensä ja miten sitä voi hyödyntää. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä päästöjen vähentämistoimiin. 

ILPO on suunnattu erityisesti eteläpohjalaisille pk-yrityksille. Oppaan rakentamisprosessissa on ollut mukana 9 eteläpohjalaista pk-yritystä, jotka ovat jakaneet hankkeen asiantuntijoiden kanssa kokemuksiaan omasta hiilijalanjäljen laskennan prosessista. Näitä arvokkaita kokemuksia on hyödynnetty tämän oppaan laatimisessa ja oppaan käytännön esimerkeissä painottuvat Etelä-Pohjanmaan vahvat toimialat.  

Oppaasta hyötyvät kuitenkin kaikki yritykset, jotka haluavat tunnistaa omat ympäristövaikutuksensa, vaikuttaa niihin sekä mahdollisesti myös hyödyntää laskennan tulosta toimintansa kehittämisessä. 

ILPO on rakennettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs –hanketta. Hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR). 

ILPO-oppaan löydät täältä: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/opas-ilmastopaastojen-laskentaan-pk-yritykselle/

Yrityksen vai tuotteen hiilijalanjälkeä laskemassa?

Hiilijalanjälki voidaan laskea sekä yritykselle, että tuotteelle tai esimerkiksi palvelulle. Tietyt lainalaisuudet pätevät kaikessa hiilijalanjälkilaskennassa, mutta ILPO  opastaa nimenomaan yrityksen hiilijalanjäljen selvittämiseen ja sen hyödyntämiseen. Tuotteen hiilijalanjäljen laskentaan löytyy Riihestä oma työkalu: HITU, Tuotteen hiilijalanjälkilaskuri.

ILPO-oppaan, HITU-laskurin ja paljon muuta löydät Riihen materiaalipankista: https://www.eepeeriihi.fi/tietoa-ja-tyokaluja2/materiaalipankki/