Menesty huomennakin - SeAMK Projektit

Menesty huomennakin

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Myrsky-hankkeen opintotarjonta yrityksille

Myrsky-hankkeen tarjoamat maksuttomat mikro-opinnot mahdollistavat yrityksille jatkuvan, työn ohella tapahtuvan oppimisen ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisen omassa toiminnassa todettuihin mielenkiinnon kohteisiin ja haasteisiin perustuen.

Tarjonta päivittyy vuoden 2023 aikana.

Yritysten muutoskumppanina

Myrsky-hankkeen tarjonta on osa laajempaa opintotarjotinta, jonka löydät kokonaisuudessaan Yritystenmuutoskumppanina.fi -sivustolta. Sivustolle kerätään eri ammattikorkeakoulujen tarjontaa, joka on suunniteltu mahdollistamaan työn ohessa tapahtuvaa jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä mikro-opintojen muodossa. Tarjonnan avulla voit kehittää osaamistasi vihreän siirtymän, digitalisaation ja muutoskyvykkyyden alueilla.

Lisätiedot

Tarja Sandvik

Aluekehittäjä

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180

TAMKin ja SeAMKin kanssa menossa mukana Länsi-Suomen muut osatoteuttajat

Myrskyn osatoteuttajat Länsi-Suomessa.