Menesty huomennakin - SeAMK Projektit

Menesty huomennakin

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yritysten muutoskumppanina

Myrsky-hankkeen tarjonta on osa laajempaa opintotarjotinta, jonka löydät kokonaisuudessaan Yritystenmuutoskumppanina.fi -sivustolta. Sivustolle kerätään eri ammattikorkeakoulujen tarjontaa, joka on suunniteltu mahdollistamaan työn ohessa tapahtuvaa jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä mikro-opintojen muodossa. Tarjonnan avulla voit kehittää osaamistasi vihreän siirtymän, digitalisaation ja muutoskyvykkyyden alueilla. Tarjonta päivittyy vuoden 2023 aikana.

Yritysten muutoskumppanina. Kilpailukykyä askel kerrallaan. Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio. Mukana 22 ammattikorkeakoulua. Yritystenmuutoskumppanina.fi. Euroopan unioni: Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yrittäjät. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Myrsky-hankkeen opintotarjonta yrityksille

Myrsky-hankkeen kokoamat maksuttomat mikro-opinnot mahdollistavat yrityksille jatkuvan, työn ohella tapahtuvan oppimisen ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisen omassa toiminnassa todettuihin mielenkiinnon kohteisiin ja haasteisiin perustuen. Opintotarjonta on jaoteltu Muutoskyvykkyys, digitalisaatio ja vihreä siirtymä -teemojen alle.

Digitalisaatio

Muutoskyvykkyys

Vihreä siirtymä

 • Vihreät innovaatiot kestävän tulevaisuuden rakentajina (podcast)

  Vihreä innovointi on avainasemassa kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa, mutta mitä vihreillä innovaatioilla oikeastaan tarkoitetaan? Tässä podcastissa keskustellaan vihreästä innovoinnista pk-yritysten näkökulmasta. Saat myös konkreettisia vinkkejä, joiden avulla voit tarkastella liiketoimintaasi ja pohtia vihreän innovoinnin liiketoimintamahdollisuuksia. Kesto 21 min. Materiaali on tuotettu osana EAKR-rahoitteista GreenGrow – tukea pk-yritysten kestävään kasvuun -hanketta.

  Pääset materiaaliin tästä linkistä:

  Vihreät innovaatiot kestävän tulevaisuuden rakentajina (podcast) | Acast

 • Pienen yrityksen vastuullisuuden kehittäminen

  Tässä mikrokurssissa pureudutaan yrityksen vastuullisuuden nykytilan arviointiin ja kehittämissuunnitelman laatimiseen. Kurssin suorittaneet ymmärtävät vastuullisuuden kokonaisuuden ja pystyvät sekä arvioimaan oman yrityksensä lähtötason että suunnittelemaan vastuullisuusohjelman yritykselle. Materiaali on tuotettu osana ESR-rahoitteista Pienet vastuulliset yritykset – vastuullista kasvua -hanketta. Kesto: 10 t.

  Pääset materiaaliin tästä linkistä:

  Pienen yrityksen vastuullisuuden kehittäminen | Moodle

  • kirjaudu sitten vierailijana, ks. kuva

  Kuva kirjautumiskohdasta.

  Tietosuoja

Lisätiedot

Tarja Sandvik

Aluekehittäjä

sähköposti

Tarja.Sandvik(a)seamk.fi

puhelin

+358406807180

TAMKin ja SeAMKin kanssa menossa mukana Länsi-Suomen muut osatoteuttajat

Myrskyn osatoteuttajat Länsi-Suomessa.