Kiertotalouden kannattavuuden arviointi - SeAMK Projektit

Kiertotalouden kannattavuuden arviointi

Kiertotalouden liiketoimintamallit ja niiden taloudelliset vaikutukset

Tavoitteena tässä osiossa on etsiä ja testata PK-teollisuuteen sopivia laskureita ja keinoja, joilla voidaan arvioida uusien kiertotalouteen suuntaavien liiketoimintamallien taloudellisia vaikutuksia. Järjestämme tilaisuuksia, joissa näitä asioita mietitään ja ratkotaan mukana olevien Etelä-Pohjalaisten PK yritysten kanssa. Etsitään sopivia laskureita ja tutustutaan yhdessä niiden käyttöön.

Käytännössä homma etenee näin:

  • Kuvassa käsi piirtää nousevaa käyrää ja taustalla henkilöitä keskustelee.Etsitään olemassa olevia sopivia laskureista ja tarkastelumalleja, joita voidaan parhaiten hyödyntää liiketoimintamallien vertailussa pk-yrityksissä.
  • Järjestetään tilaisuuksia aiheen teemoista ja laskureiden käytöstä:
    • Osallistujia koulutetaan liiketoimintamallien vertailuun, jota voi hyödyntää omassa toiminnassaan tai PK-teollisuudessa yleisesti.
    • Tilaisuuksiin on mahdollista tulla myös kertomaan, miten asiaa on tarkasteltu ja hyödynnetty omassa yrityksessä ja lisätä näin oman yrityksen tunnettuutta alueella ja löytää jopa sopivia yhteityötahoja oman toimintansa ympärille.
  • Tuotetaan teollisille pk-yrityksille opas kiertotalouden liiketoimintamallien taloudellisten vaikutusten arviointiin. Materiaalit ja työkalut tullaan lopuksi siirtämään SeAMKissa parhaillaan kehitettävälle digialustalle, joka on suunnattu Etelä-Pohjalaisille yrityksille.

Aikataulu

Tämä osio on tarkoitus käydä kokonaisuudessaan läpi syksyllä 2022. Mukaan kannattaa kuitenkin jo ilmoittautua, että saat ajankohtaiset tiedot heti, kun ohjelma tarkentuu. SeAMKilla on käynnissä myös muita samaan aiheeseen liittyviä hankkeita, joilla voidaan tukea osaamistasi. Näistäkin tulemme tiedottamaan niitä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa kehittää kilapailukykyään ympäristöosaamisella. Rakennamme myös uutiskirjeryhmän, jossa saat halutessasi kaikki ajankohtaiset tiedot aiheesta sähköpostiisi. Siitäkin syystä kannattaa jo ilmoittaa kiinnostuksesi ja yhteystietosi meille. Projektipäällikön yhteystiedot löydät alta.

 

Laitetaan osaamiset ja tarpeet törmäyskurssille ja luodaan jotain uutta!

– Pysy ajan tasalla, seuraa somessa “Ytyä teollisuuteen”

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoa

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028