Askeleet kestävämpään bisnekseen? - SeAMK Projektit

Askeleet kestävämpään bisnekseen?

 

Kiertotalouden liiketoimintamallit Pk-yrityksen menestyksen tukena

 

Tämä osio on Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hankkeen toinen workshop/koulutuskokonaisuus Etelä-Pohjanmaan teollisuuden parissa työskenteleville pk-yrityksille. Kun materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkään kierrossa esimerkiksi vuokraamalla, uudelleenkäytöllä tai kunnostamisella, sillä voi olla olla samalla yritykselle säästön tai kasvun mahdollisuus sekä uusia reittejä tehdä kannattavaa bisnestä muuttuvassa maailmassa. Kiertotalous ei ole tähtitiedettä. Kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit voivat pk-yrityksen näkökulmasta tarkoittaa esimerkiksi tavoitteellisempaa jälkimarkkinointia, resurssitehokkuutta tai uudenlaisia palveluita tuotteiden ympärille. Se voi olla pieniä askeleita ja näitä askeleita lähdemme etsimään ja jalkauttamaan tässä osiossa Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hankkeen tilaisuuksia. Kiertotalous on osa tärkeä vastausta mm. resurssipulaan ja merkittävä keino suomalaisyritykselle löytää uusia kilpailuetuja.

Workshopeissa tullaan painottamaan osallistujien kykyä tunnistaa ja arvioida uusia kestäviä ja kilpailukykyä kasvattavia liiketoimintamahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan eli mistä ja miten lähteä kasvattamaan kilpailukykyään kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kautta.

Vasta tunnistettuaan omat mahdollisuutensa, yritys voi lähteä jalkauttamaan niitä. Tavoitteena on tarjota käytännön näkökulmia, joiden avulla yritys pystyy suunnittelemaan käytännön toteutustapoja muuttaa liiketoimintaansa omista lähtökohdistaan kestävämpään, mutta samalla kannattavaan suuntaan niin, että muutoksen koko ja tahti on yrityksen resursseilla mahdollista toteuttaa.

Mitä on kiertotalous ja sen tuomat uudet liiketoimintamallit? Lue lisää täältä: Kysymyksiä ja vastauksia 

Käytännössä homma etenee näin:

  • Kuvassa käsi piirtää nousevaa käyrää ja taustalla henkilöitä keskustelee.Lisätään osallistujien ymmärrystä kiertotalouden liiketoimintamalleista (uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote palveluna, tuote-elinkaaren pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys) käytännönläheisesti painottaen teollisten Pk- ja pienyritysten näkökulmaa.
  • Ohjataan osallistujia tunnistamaan itse kiertotalouden mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja omalla toimialallaan esimerkiksi tunnistamalla asioita, joita tehdään jo oikeaan suuntaan ja miten vahvistaa niitä.
  • Syvennytään tarkastelemaan Pk-yritykselle soveltuvia keinoja jalkauttaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia käytäntöön ja arvioida niiden edellytyksiä sekä vaikutuksia ja kannattavuutta.
  • Tavoitteena on, että osallistuja voisi työpajasarjan jälkeen lähteä jalkauttamaan uusia liiketoimintamalleja käytäntöön pienin askelin ja löytää sen myötä uudenlaista kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä kasvua.

Aikataulu

Tämän osion koulutukset ja workshopit alkavat loppusyksystä. Ilmoittaudu jo Ytyä teollisuuteen -postituslistalle; saat ajankohtaiset tiedot heti, kun ohjelma tarkentuu.

Laitetaan osaamiset ja tarpeet törmäyskurssille ja luodaan jotain uutta!

– Pysy ajan tasalla, seuraa somessa “Ytyä teollisuuteen”

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoa

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028