Pk-yrityksen ympäristöasioiden johtamisen koulutussarja - SeAMK Projektit

Pk-yrityksen ympäristöasioiden johtamisen koulutussarja

Yrityksen ympäristöosaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa ja sen kääntäminen kilpailueduksi, vaatii ympäristöasioiden tietoista johtamista ja aktiivista viestintää. Ympäristönäkökulma tulee ottaa kokonaisvaltaisesti osaksi yrityksen arkea ja päätöksentekoa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ympäristöohjelman laatimista, ympäristöön liittyvän lainsäädännön noudattamista, raaka-aineiden ja energian optimaalista käyttöä ja kierrätystä sekä resurssitehokkuutta.

Laitetaan osaamiset ja tarpeet törmäyskurssille – Luodaan jotain uutta!

Ympäristöasioiden johtaminen teollisissa pk-yrityksissä, etäkoulutukset

 

Keskeiset osa-alueet:

  • Kestävän liiketoiminnan perusteet
  • Tavoitteista tekoihin: Ympäristöjohtamisen rooli, tavoitteet ja työkalut
  • Ympäristöasioiden johtaminen yrityksen arkeen ja arvoketjuihin
  • Viestintä, raportointi ja vuorovaikutus kestävän liiketoiminnan ytimessä: Yritys osana arvoverkostoja ja ekosysteemejä

 

Kokonaisuus on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

  • teolliset mikro- ja pk-yritykset: yrittäjät, johtajat, henkilöstö
  • SeAMKin henkilöstö
  • opiskelijat,
  • työelämän ulkopuolella olevat

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoa

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028