Linkkivinkit, työkalut ja materiaalit - SeAMK Projektit

Linkkivinkit, työkalut ja materiaalit

Tänne keräämme jatkossa materiaalit, työkalut, oppaat, linkkivinkit, pysy kuulolla. SeAMKilla on käynnissä myös muita samaan aiheeseen liittyviä hankkeita, joilla voidaan tukea osaamistasi. Näistäkin tulemme tiedottamaan sivuillamme, uutiskirjeessämme sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Lue myös SeAMKin verkkolehdestä Ytyä teollisuuteen -hankkeen esittely: https://lehti.seamk.fi/alykkaat-ja-energiatehokkaat-jarjestelmat/kilpailukykya-ymparistoosaamisen-kehittamisella/

Pysy ajan tasalla, seuraa somessa “Ytyä teollisuuteen”

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB

Tutustu linkkivinkkeihin:

 

Hiilineutraali yritys:Opas päästöjen vähentämiseenkustannustehokkaasti pk-yrityksissä, Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Lähteenmäki E.(toim.) 2020 SeAMKin julkaisusarjassa. 

Tämä on hiilineutraaliustavoitteiden tukemista varten tehty opas, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan sitä, miten hiilipäästöjä syntyy, ja kuinka niitä voidaan ehkäistä erilaisilla toimintamalleilla. Julkaisu on kirjoitettu osana Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanketta, joka oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke vuosille 2018-2020. Ideana on, että pk-yritykset voivat oppaan avulla tunnistaa suurimmat päästölähteensä ja aloittaa koordinoituja päästövähennystoimia.

 

Huomisen lakeus, Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta, Etelä-Pohjanmaan Liitto

Etelä-Pohjanmaalle on valmistunut vuonna 2022 ilmasto- ja kiertotaloustiekartta. Sen taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä. Se toimii apuvälineenä maakunnan ilmastotyössä. Ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa määritellään maakunnan toimintaympäristöön sopivat toimenpiteet ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Kartan avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa rahoitusta ilmaston kannalta merkityksellisimpiin toimenpiteisiin.

 

Kestävän kehityksen tila Suomalaisissa Pk-yrityksissä, Business Finlandin kyselytutkimus 2021

Tutustu mielenkiintoisen kyselytutukimuksen tuloksiin. Business Finland teetti pk-asiakkaillaan kyselyn kestävyysasioiden nykytilasta. Tulosten perusteella 96% yrityksistä kokee kestävän kehityksen tuovan liiketoiminnallista hyötyä.

 

Kiertotalous Etelä-Pohjanmaan konepajateollisuudessa, SeAMK

Löydät linkin takaa mm. toimenpidesuunnitelman kiertotalouden edistämiseksi eteläpohjalaisissa konepajateollisuuden alan yrityksissä.

 

KIERTO-kartoitus

KIERTO-kartoitus toimii matalan kynnyksen starttauksena kohti kiertotaloutta. Kartoitus on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä mikroyrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat kehittää toimintaansa yhä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Kyselyn avulla kartoitetaan toiminnan nykytilaa, herätellään ajatuksia kestävyydestä sekä tarjotaan tietoa ja työkaluja oman yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseen.

 

KIERTO-hanke Tampere

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. Hankkeen sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa PK-yrityksille.

 

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Käsikirja yrityksille.

Sitran ja Deloitten laatima uusi käsikirja tarjoaa suomalaisyrityksille tukea, työkaluja ja käytännön esimerkkejä kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Käsikirja sopii kaikkien toimialojen yrityksille.

 

Circular Economy Playbook

Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa. Kiertotalouden työkirja suomalaisille pk-yrityksille. Englanninkielinen. Lisätietoa: https://www.sitra.fi/julkaisut/kiertotalouden-liiketoimintamallit-valmistavassa-teollisuudessa/

 

Teknologiatellisuuden osaamistarvekartoitus, osaamispulssi

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Vähähiilisyysosaamisia piti tärkeinä tulevien vuosien liiketoiminnalle 70 % vastanneista yrityksistä ja neljännekselle yrityksistä ne ovat jo ensisijaisen tärkeitä. Kiertotalousosaamisia piti tärkeänä 75 % vastaajista ja 24 % näki ne ensiarvoisen tärkeiksi tulevien vuosien liiketoiminnalle. Teknologiatelloisuuden selvityksen mukaan kiertotalousosaamisten kasvava tarve tiedostetaan ja se alkaa jo näkyä selkeästi asiakasvaatimuksissa.

Mitä on kiertotalous?

Ytyä teollisuuteen - uutiset

lisää uutisia

Blogi

lisää blogeja

Laita viestiä ja kysy lisää

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028