Mitä saan, jos lähden mukaan? - SeAMK Projektit

Mitä saan, jos lähden mukaan?

Tämä hanke voidaan jakaa kolmeen osaan, joista kaikki tukevat toisiaan, mutta jokainen voi osallistua tarpeellisiksi katsomiinsa osioihin. Osiot ovat:

  1. Hiilijalanjäljen laskenta opastetusti
  2. Uusien kiertotalouden liiketoimintamallien taloudellisten vaikutusten arviointi teollisuuteen linkittyvässä yrityksessä.
  3. Ympäristöjohtamisen kohderyhmälle maksuton koulutuskokonaisuus (etäkoulutus), josta on mahdollista suorittaa päättökoe.

Laitetaan osaamiset ja tarpeet törmäyskurssille

– Luodaan jotain uutta!

Pysy ajan tasalla, seuraa somessa “Ytyä teollisuuteen”

LinkedIn linkki
Siirry LinkeIn
facebooklogo
Siirry FB

Ympäristönäkökulmien rooli kasvaa vauhdilla yritysten toiminta- ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Muutos ei koske vain suuria teollisuuden toimijoita. Myös PK-yrityksissä alkaa olla kiire tunnistaa ja reagoida käynnissä olevaan murrokseen. On löydettävä uusia tapoja ja resursseja toteuttaa liiketoimintaa ja kestävän kehityksen innovaatioita menestyäkseen. Samalla luodaan uutta työtä ja työmarkkina-arvoa alueelle sekä yhteisiä voimavaroja verkotoitumisen kautta.

Aikataulu

Osiot 1 ja 2 on alustava aikataulun mukaan tarkoitus viedä läpi syksyllä 2022. Koulutuskokonaisuus taas on suunnitelmissa toteuttaa alustavan aikataulun mukaisesti kevään 2023 aikana. Osallistumalla jo osioihin 1 ja 2, olet jo oppinut osan koulutuskokonaisuuden asioista. Erityisesti yrityksiä kannustetaan mukaan osioihin 1 ja 2, jolloin saat parhaan hyödyn laskureista omassa yrityksessäsi.

SeAMKilla on käynnissä myös muita samaan aiheeseen liittyviä hankkeita, joilla voidaan tukea osaamistasi. Näistäkin tulemme tiedottamaan niitä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa kehittää kilapailukykyään ympäristöosaamisella. Rakennamme myös uutiskirjeryhmän, jossa saat halutessasi kaikki ajankohtaiset tiedot aiheesta sähköpostiisi. Siitäkin syystä kannattaa jo ilmoittaa kiinnostuksesi ja yhteystietosi meille.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoa

Heli Hietala

Projektipäällikkö

sähköposti

Heli.Hietala(a)seamk.fi

puhelin

+358408302028